intence

Neděle 6. neděle velikonoční 7:15 Za Marii a Miloslava Burdových a rodiče stran z obou
17.5. 9:30 Za živou a zemřelou rodinu Konečných a Ludvíkovou
Pondělí 18.5. Kaple Vlaštovičky pondělí po 6. neděli velikonoční 17.30
Úterý 19.5. mše svatá není úterý po 6. neděli velikonoční
Středa středa po 6. neděli velikonoční 17:30 Za Dominika
20.5. památka sv. Hofbauera,kněze
Čtvrtek Kaple na faře 7:00 Za Aloise Mičulka, manželku a D.O.
21.5. slavnost Nanebevstoupení Páně
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek pátek po 6. neděli velikonoční 17:30 Za Růženu Honovou
22.5.
Sobota 23.5. mše svatá není sobota po 6. neděli velikonoční
Neděle 7. neděle velikonoční 7:15 Za rodinu Orlíkovou a Víchovou
24.5. 9:30 Za rodinu Anežky a Karla Seidlerových
Pondělí 25.5. Kaple Vlaštovičky pondělí po 7. neděli velikonoční 17.30
Úterý 26.5. mše svatá není památka sv. Filipa Neriho,kněze
Středa středa po 7. neděli velikonoční 17:30 Na poděkování za 45.let života, s prosbou o B. ochanu do dalšího života.
27.5.
Čtvrtek Kaple na faře čtvrtek po 7. neděli velikonoční 7.00 Za Boženu a Josefa Petrovy a D.O.
28.5. mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek pátek po 7. neděli velikonoční 17:30 za rodinu Cihlářovou – živou i zemřelou.
29.5.
Sobota 30.5. mše svatá není památka sv. Zdislavy
Neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého 7:15 Za rodinu Kavanovou, Popelkovou, Navrátilovou a syna
31.5. 9:30 Za zemřelého Zbyňka Petrečka