MOŽNOST ZÍSKAT ODPUSTKY PRO ZESNULÉ JE PRODLOUŽENA NA CELÝ MĚSÍC LISTOPAD

Od slavnosti Všech svatých 1. listopadu až do 8. listopadu věřící v modlitbách zvlášť pamatují na zesnulé. V těchto dnech, a díky rozhodnutí České biskupské konference i týden před tím, tzn. od 25. října, je možné získávat odpustky pro zesnulé.

S ohledem na světovou pandemii koronaviru letos Vatikán umožňuje, aby věřící získávali odpustky pro zesnulé kterýkoli den v listopadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).
Získávání odpustků je umožněno také těm, kteří nemohou opustit z vážných důvodů své domovy, ať jsou to senioři, nemocní, nebo kdokoli jiný. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.
Podrobnosti o tom, jak získat plnomocné odpustky naleznete zde.