Dějiny farnosti Jaktař

Jaktař je obec velmi stará. Historická zmínka o Jaktaři pochází již z roku 840. Sv. Cyril a Metoděj přišli na Moravu roku 863 a dle staré pověsti křtili ve zdejším kraji a navštívili také kostel v Jaktaři.

Roku 1241 vpadli do zdejšího kraje Tataři. V Oldřišově setrvali dva týdny a odtamtud plenili celý kraj. Také zdejší farnost vyplenili. Třetího června 1595 vydal olomoucký biskup Stanislav Pavlovský tento výnos týkající se jaktaře: Jaktař se osvobozuje ode všech panských robot, které konaly pro rod Mošovců. Stává se majetkem olomouckého biskupa. Má jen povinnost odvésti olomouckého biskupa do Olomouce, kdyby bylo zapotřebí. Tak se stal Jaktař první svobodnou obcí ve zdejším kraji.

Roku 1429 řádili ve zdejším kraji Husité, kteří napáchali mnoho škod. Byly vypáleny celé vesnice, které zůstaly dlouho neobydleny. Tuto dobu připomínají názvy asi těchto obcí: Pustkovec, Pustý Mlýn, Pustá Polom.

Roku 1609 působil ve zdejší farnosti sv. Jan Sarkander, jehož bratr Mikuláš byl děkanem v Opavě, v kostele sv. Václava. Za protestantských bouří byly poměry tak zlé, že celá Opava se stala protestantskou, ale Jaktař zůstal věrný Katolické Církvi.

Kardinál z Ditrichštejna přijel do Opavy, zdržoval se v kostele sv. Václava. Jel kočárem po Dolním náměstí, kde se právě konala protestantská svatba. Když ho poznali, házeli po něm kamení, Kardinál hledal útočiště na faře v Jaktaři.

17. října se bojovalo o kopec mezi bavorským a rakouským vojskem. Padlo zde mnoho vojáků. Vedle nádrže na vodu je masový vojenský hrob, pocházející z té doby.

Věž kostela byla původě dřevěná. Roku 1763 byla postavena nynější věž. Zvony jsou velmi staré. Velký, 800 kg vážící, i malý, 100 kg vážící, jsou staré více jak 500 roků. Velký byl za poslední světové války odvezen až do Hamburgu, ale po vojně se šťastně vrátil domů… A bude svolávati věrné Boží tak dlouho, až Ježíš Nazaretský opět přijde na zemi, aby soudil a odměňoval.