Svátosti

Podle zprávy o stvoření v knize Genesis, byl člověk stvořen Bohem jako koruna stvoření a jako obraz a podoba Boží. Důvodem stvoření byla Boží moudrost, dobrota a láska. Bůh nechtěl, aby člověk umřel, ale aby žil a měl účast na Božím životě. Skutečnost hříchu nám znemožnila poznávat a být se svým Stvořitelem a také za ním kráčet, abychom dosáhli svého konečného cíle a to je Boží království. Naše lidská přirozenost je narušena skutečnosti hříchu, ze kterého plyne utrpení a také smrt. To všechno dolehlo na lidstvo skrze prvotní hřích Adama a Evy. Skrze hřích jsme propadli zlu. Ale v tom nám Bůh Otec přichází na pomoc ve svém Synu Ježíši Kristu, který nás vysvobodil z otroctví hříchu a smrti, svou dobrovolnou obětí na kříži z lásky ke svému Otci a nám lidem. Bez Ježíše nemůžeme dojít spásy, která se realizuje v Církvi prostřednictví SVÁTOSTI. Svátost je viditelné znamení neviditelné Boží milosti, která nás vykupuje a vede k dokonalosti lásky.