O kostele sv. Petra a Pavla

 • Kulturní památka 2. kategorie.
 • První duchoví správce je uváděn Jindřich z Jaktaře kolem r.1301.Krátkou dobu zde působil sv. Jan Sarkander.
 • Původní stavba gotická asi ze 14.století – dochována stará sakristie.
 • Současná podoba je po přestavbě v r. 1770 – nákladem asi 2 000 zlatých. Věž poškozena za války, obnovena r. 1946.
 • Hlavní oltář – sošky sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje;
 • oltářní obraz – sv. Petr a Pavel v poutech, od vídeňského malíře Felixe Leicher;
 • boční oltář – obraz sv. Mikuláše od J. Pokorného, sošky sv. Barbory a sv. Kateřiny;
 • boční oltář – obraz Neposkvrněného Početí Panny Marie – kopie, sošky sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého;
 • socha – bičování Krista
 • sochy – sv. Vendelín (patron zemědělců), svatý Josef;
 • pozdější sochy – Panna Maria Lurdská, sv. Josef, P. Maria a duše v očistci, Božské Srdce Páně, Neposkvrněné Srdce Panny Marie, sv. Terezie, sv. Antonín, sv. Anna;
 • kazatelna – asi 18.století – reliéfy – Kristus a apoštolové, sv. Petr a Pavel, výjev Zázračný rybolov, nahoře sv. Archanděl Michael;
 • křtitelnice
 • varhany – Ringer Krnov;
 • zvony – jeden 800kg, jeden 90kg (umíráček);
 • železná mříž pod zvonicí – zámečník František Stošenovský.