18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Památka sv. Jana Maria Vianeye, kněze
Sobota - Svátek Proměnění Páně
Neděle –19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve pondělí v kapli ve Vlaštovičkách od 17.00 hod. bude adorace před NS a také možnost sv. smíření. Stejně i ve čtvrtek v Milostovicích.
 • V úterý v 15.00 hod. se rozezvučí zvony v naší republice na znamení úcty k zavražděnému francouzskému knězi z Francie.
 • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne bude navštěvovat nemocné.
 • V pátek po večerní mši svaté bude společná ADORACE.
 • V sobotu ráno v 7.00 hod. bude mše svatá ze svátku Proměnění Páně spojená s úmysly farníků.

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - Svátek sv. Marie Magdalény
Sobota - Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Neděle –17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V sobotu se uskuteční pouť ke sv. Anně. Mše svatá začíná v 15.00 hod. Z toho důvodu nebude večerní mše svatá ve farním kostele.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Prokopa, opata
Úterý – SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA
Neděle –15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje budou mše svaté v Milostovicích v 9.30 hod. a ve Vlaštovičkách v 14.00 hod.
 • Ve středu v 10.00 hod. bude pohřeb p. Bohuslava Laiferta.
 • Tento týden budou bohoslužby jako obvykle.

Poutní mše svatá a farní den.

DSC_9086

V neděli jsme oslavili svátek patronů naší farnosti sv. Petra a Pavla. Při mši svaté v 9.30 hodin jsme také popřáli otci Petrovi k deseti letům jeho kněžské služby. Odpoledne jsme společně v kostele vyprošovali požehnání pro farnost a každého z nás. Za zpočátku deštivého počasí se následně rozběhl program na faře, který odstartovalo divadelní představení O dvanácti měsíčkách, poté už za „bezdeštivého“ počasí následovalo posezení s občerstvením a olympiáda pro malé i velké. Více si prohlédněte ve fotogalerii…

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Neděle –12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí od 17. 00 hod. je možnost adorace a sv. smíření před mši svatou ve Vlaštovičkách a stejně i ve čtvrtek v Milostovicích.
 • V sobotu 18. 6. proběhne v konkatedrále jáhenské svěcení v 9.30 hod.
 • PODĚKOVÁNÍ: všem za noc kostelů, za vedení, program, účast na jednotlivých částech programu, za modlitby, zpěvy, občerstvení atd.
 • V neděli 26. 6. proběhne poutní mše svatá v našem kostele ke cti naších patronů sv. Petra a Pavla. Odpoledne v 14:30 hod. začneme farní den adorací v kostele a poté od 15.00 hod. se přesuneme na farní zahradu, kde bude pokračovat program.

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDE JEŽÍŠOVA
Sobota - Památka Neposkvrněného Srdce PM
Neděle – 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ

 • Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné.
 • PRVNOKOMUNIKANTI: ve čtvrtek v hodině náboženství proběhne zkoušení; v pátek od 16.00 hod. proběhne sv. zpověď i pro rodiče; v sobotu bude nácvik od 9.00 hod.
 • V pátek po večerní mši svaté budu společná adorace.
 • V sobotu bude ráno v 7.00 hod. mše svatá k PM Neposkvrněnému Srdci.
  Příští neděli při mši svaté v 9.30 hod. prožijeme událost prvního přijímání děti, které se připravovali.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Čtvrtek - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Neděle –9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod. Od 16.30 hod. bude vystavená NS k adoraci a také se bude zpovídat. Po mši svaté půjdeme eucharistickým průvodem kolem kostela a budeme žehnat světu.
 • Ve čtvrtek nebude výuka náboženství. Nebudou ani HOVORY O VÍŘE.
 • 2. června ve čtvrtek budu zkoušet děti, které jdou k prvnímu sv. přijímaní.

 

7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pátek - Památka PM Fatimské
Sobota - Svátek sv. Matěje, apoštola
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: DUCH SVATÝ – CHARISMATA A DARY
 • V sobotu bude ministrantská schůzka v 9.15 hod. na faře.
 • V sobotu 14. 5. se uskuteční pouť k PM Opavské, Matce Milosrdenství v 18.00 hod. bude celebrovat mši svatou generální vikář Mons. Martin David v kostele sv. Vojtěcha a po mši svaté se půjde průvodem do konkatedrály (projde se svatou bránou) a bude následovat májová pobožnost.
 • V sobotu z důvodu této poutě nebude u nás svatodušní vigilie ve 20.00 hod.

Celý příspěvek