2.neděle adventní

11.12. pondělí 17:30 O-Vlaš. –

12.12. úterý NENÍ mše svatá

13.12. středa 17:30 O-Jak. – Památka sv. Lucie, panny a mučednice

14.12. čtvrtek 17:30 O-Milost. – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

——- 6:30 O-Jak. – rorátní mše sv. v kostele

15.12. pátek 17:30 O-Jak.

16.12. sobota 7:15 O-Jak. – rorátní mše sv. v kostele

17.12. neděle 7:15 O-Jak. – 3. neděle adventní, sbírka na opravy

——– 9:30 O-Jak. – 3. neděle adventní, sbírka na opravy

Celý příspěvek

Na věnci již hoří první svíce

Dnes jsme vstoupili do adventní doby. Na první neděli adventní jako už je u nás tradicí, požehnal otec Mirek adventní věnce. Na ranní mši farníci přinesli osm věnců a o půl desáté jich bylo sedmnáct.

Z žehnací modlitby:

Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa. Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec znamením tvého požehnání, ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

1.neděle adventní

4.12. pondělí 17:30 O-Vlaš. –

5.12. úterý NENÍ mše svatá

6.12. středa 17:30 O-Jak. –

7.12. čtvrtek 17:30 O-Milost. – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

–––——–7:00 O-Jak. – rorátní mše sv. v kostele

8.12. pátek 17:30 O-Jak. – Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu

9.12. sobota 7:15??, O-Jak. rorátní mše sv. v kostele

10.12. neděle 7:15 O-Jak. – 2. neděle adventní

––––-–—-9:30 O-Jak. – 2. neděle adventní

Celý příspěvek

Nové sochy na hlavním oltáři.

Ve středu 15. listopadu při mši svaté otec Mirek posvětil nové sochy na hlavním oltáři.

Čtyři nové dřevěné sochy svatých Petra, Pavla, Cyrila a Metoděje nahradily sochy, které byly z našeho kostela odcizeny před více než dvaceti lety.

Lepší mječ než nemječ

Jak jistě každý ví, 17. 11. byl státní svátek, tudíž volno, a tak spolčo nelenilo a vyrazilo do Frenštátu – za otcem Petrem. Cesta byla poměrně veselá, jelikož nikdo z nás pořádně neznal trasu, tak jsme se párkrát vraceli a možná trochu zbytečně zajížděli, ovšem Vojtovi a Vojtovi patří obrovský dík za to, že nás v pořádku dovezli tam i zpět. Ubytovaní jsme byli na faře v Tiché – bývalém obydlí otce Mirka. Sice už tam nejsou ovečky, ale fara je to moc pěkná, i když tedy trošku studená, zvláště když nefunguje termostat (jak jsme zjistili).

Celý příspěvek