24 hodin pro Pána

Ve dnech 9.–10. března proběhne v naši farnosti celodenní výstav Nejsvětější svátosti podle přání papeže Františka. V pátek 9. 3. začne adorace ve farním kostele Petra a Pavla v Jaktaři. Po večerní mši svaté se Nejsvětější svátost přesune do farní kaple a adorace bude pokračovat i přes noc do 7.00 následujícího dne, kdy bude adorace ukončena, a v 7.15 začne mše svatá v kapli.

Rozpis adorační stráže je na stolečku, prosím, aby jste se tam zapsali.

Sergej K. Dakov – ODPUSŤ NATAŠO.

Dnes vám chci přiblížit knihu z mé oblíbené Edice osudy, která má červený obal se symboly, které nám byly kdysi vnucovány – srpem, kladivem a rudou pěticípou hvězdou.
Malá, útlá knížka, dobře čtivá je de facto autobiografií krátkého života mladého člověka, který ho prožil, troufnu si říci, naplno.

Celý příspěvek