28.neděle mezidobí

16.10. pondělí 17:30 O-Vlaš. – v Ost- Opa. diecézi Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska, přede mší sv. adorace, zpovídání

17.10. úterý NIC – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18.10. středa 17:30 O-Jak. – Svátek sv. Lukáše, evangelisty

19.10. čtvrtek 17:30 O-Milos. - 28. týdne mezidobí, přede mší sv. adorace, zpovídání

——————–8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát nebude)

20.10. pátek 17:30 O-Jak. - 28. týdne mezidobí

21.10. sobota 7:00 O-Jak. - 28. týdne mezidobí

22.10. neděle 7:15 O-Jak. – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na misie

——————–9:30 O-Jak. – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na misie, při mši sv., křest Jan Hon

Celý příspěvek

27.neděle mezidobí

9.10. pondělí 17:30 O-Vlaš. – 27. týdne mezidobí

10.10. úterý není mše sv. - 27. týdne mezidobí

11.10. středa 17:30 O-Jak. – 27. týdne mezidobí

12.10. čtvrtek 17:30 O-Milos. - 27. týdne mezidobí

8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

13.10. pátek 17:30 O-Jak. - 27. týdne mezidobí

14.10. sobota 7:00 O-Jak. - 27. týdne mezidobí

15.10. neděle 7:15 O-Jak. – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:30 O-Jak. – 28. NEDĚLE V MEZIDOBͨ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Celý příspěvek

26.neděle mezidobí

2.10. pondělí 17:30 O-Vlaš. – Památka svatých andělů strážných

3.10. úterý NENÍ MŠE SV. - 26. týdne mezidobí

4.10. středa 17:30 O-Jak. – Památka sv. Františka z Assisi

5.10. čtvrtek 17:30 O-Milos. - 26. týdne mezidobí,

8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát nebude)

6.10. pátek 17:30 O-Jak. - sv. Bruna, kněze, první pátek v měsíci, adorace i po mši sv.

7.10. sobota 7:00 O-Jak. - Památka Panny Marie Růžencové,

-–———-––v 18:00 pouť děkanátu Opava na Cvilíně, celebruje biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz

8.10. neděle 7:15 O-Jak. – 27. NEDĚLE MEZIDOBí

––———-––9:30 O-Jak. – 27. NEDĚLE MEZIDOBÍ

Celý příspěvek

25.neděle mezidobí

25.9. pondělí – 25. týdne mezidobí

26.9. úterý – 25. týdne mezidobí

27.9. středa – Památka sv. Vincence z Paula, kněze

28.9. čtvrtek – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek – mše svatá v Jakatři v 17:30

29.9. pátek – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

30.9. sobota – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

1.10. neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, křest po mši svaté Michaela Mošová

 

Minulou neděli se vybralo na církevní školy 6000kč.-, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Dnes byla sbírka na opravy.

Svatba: Tomáš Chmelař a Marie Falharová se budou brát zde v Opavě Jaktaři v kostele v sobotu 11.11.2017 ve 12:00. Oddávající O. Petr Křibek, (se mší svatou)

Dnešní křest Jana Hona se nekonal pro jeho nemoc. Příští týden v neděli 1. října po mši svaté křest: Michaela Mošová.

Inženýr František Káva – Týnecký nabízí na prodej svou knihu (kolem 600.– kč) Poezie Nového Zákona – exemplář na prohlédnutí v sakristii, podle zájmu pak pošle další exempláře na prodej – kdo tu knihu bude chtít, nahlaste to mě.

Náboženství: čtvrtky NIŽŠÍ ročníky – od 14:30 –15:00 (a ti kdo jdou k 1.sv. přijímání), VYŠŠÍ ročníky 15:00 – 15:45

Celý příspěvek

24. neděle mezidobí

18.9. pondělí – 24. týdne mezidobí

19.9. úterý – 24. týdne mezidobí

20.9. středa – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

21.9. čtvrtek – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

22.9. pátek – 24. týdne mezidobí

23.9. sobota – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

24.9. neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, sbírka na opravy, křest při mši svaté Jan Hon

Minulou neděli se vybralo 3600 kč.-, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Dnes byla sbírka na církevní školy, příští týden na opravy.

Společná pouť na Cvilín se ruší, neboť se kryje se společnou poutí s otcem biskupem našeho opavského děkanátu. Po domluvě se můžeme buď společně přidat, a nebo by tam jel každý podle svého uvážení.

Po druhé mši svaté se sejdeme na faře s ministranty.

Vlaštovičky v pondělí, Milostovice ve čtvrtek půlhodinová adorace se zpovědí, koho nestihnu přede mší svatou, vyzpovídám po mši.

Náboženství: čtvrtky NIŽŠÍ ročníky – od 14:30 –15:00, VYŠŠÍ ročníky 15:00 – 15:45

Celý příspěvek

„Za vše cos mi daroval, přijmi Pane dík…“

Dnes jsme při mši svaté děkovali za úrodu. Schola zazpívala překrásné písně s doprovodem kytar, houslí, pozounu a bubnu.

Z žehnací motlitby:

Všemohoucí dobrý Bože,
ty dáváš příznivé počasí a zavlažuješ zemi,
aby mohla vydat své plody.
Přijmi náš dík za to, co jsme sklidili a dej,
ať se z letošní úrody nasytí také ti,
kdo dosud trpí hladem, aby i oni mohli chválit tvé jméno.

Po mši svaté jsme se přesunuli na faru – proběhla zde pravidelná farní kavárna a knihovna.

Tři hodiny po poledni – tentokráte na farní zahradě – zavoněly špekáčky. Tady jsme se oficiálně rozloučili s letošními prázdninami.

23. neděle v mezidobí

11.9. pondělí – 23. týdne mezidobí

12.9. úterý – 23. týdne mezidobí

13.9. středa – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

14.9. čtvrtek – Svátek Povýšení svatého Kříže

15.9. pátek – Památka Panny Marie Bolestné

16.9. sobota – Památka sv. Ludmily, mučednice

17.9. neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, sbírka na církevní školy, proto sbírka na opravy bude přesunuta na 24.9.

Minulou neděli se vybralo 2800.-, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Za opravu poloviny varhan jsme zaplatili 202 000.– kč.

Dnes v 15:00 uskutečníme takové malé loučení s prázdninami, opečeme špekáčky, zváni jsou všichni.

Náboženství: čtvrtky NIŽŠÍ ročníky od 14:30 –15:00, VYŠŠÍ ročníky 15:00 – 15:45.

Cestovní kancelář Palomino nabízí ještě několik volných míst v poutních zajezdech do Fatimy a do San Giovanni Rotondo. Informace poskytneme na faře.

Vás oslovuji a zase prosím, abyste přijali pozvání na oslavy Jubilea Fatimy v naši diecézi.Je mi jasné, že ty oslavy se budou konat i v katedrále i v bazilice ve Frýdku (kde možná máte i blíž), ale i přesto můžete své farníky informovat a vytisknou i vyvěsit plakátek o oslavách Jubilea Fatimy na Mariahilf.Bude to v pátek 29. září od 16.30 do cca 20.00 a pak možnost osobního ztišení a modlitby až do…rána.Podrobný program je v přiloženém plakátku. Děkuji a požehnaný den přeji. P. Mariusz Banaszczyk, rektor na Mariahilf PS. Připomínám také osobní pozvánku otce biskupa Františka k oslavám tohoto jubilea v naší diecézi:STOLETÉ VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ SI PŘIPOMENOU VŠECHNY NAŠE DIECÉZE. OSTRAVA SI PŘIPOMENE TOTO VÝROČÍ 23.ZÁŘÍ V KATEDRÁLE A POTOM TAKÉ 29. ZÁŘÍ DOPOLEDNE VE FRÝDKU A ODPOLEDNE NA MARIA HILF. BUDU RÁD, KDYŽ SE TYTO KOSTELY NAPLNÍ, V ČELE SE SVÝMI KNĚŽÍMI, VELKÝM ZÁSTUPEM VĚŘÍCÍCH. PANNA MARIA NÁS CHCE I TAKTO POVZBUZOVAT VE VÍŘE.+ FRANTIŠEK VÁCLAV, VÁŠ BRATR A BISKUP.

Pravidelné mše svaté:

Celý příspěvek

Letní spolčování v Bohdanovicích podle žalmu 17, 05

Poslední červencový týden jsme se vydali na spolčácký výlet. Přes to, že jsme tentokrát neodjeli daleko, strávili jsme krásné dny. Obešli jsme Slezskou Hartu, plavili jsme se na lodi, vyšplhali jsme Velký Roudný, odvážní otužilci se koupali v jakartovických jezírkách a večery jsme trávili s kytarou u ohně.

Celý příspěvek