28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Jana XXIII., papeže
Pátek - Památka Sv. Markéta Marie Alacoque, panny
Sobota - Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Neděle – SLAVNOST SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, HL. PATORONKY SLEZSKA

 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. Téma: 4. –5. kap. Smysl vášnivé lásky, panenství, širší rámec vztahů rodiny.
 • V pátek bude katechismus pro sš v 18.30 hod. Téma: PÍSMO SVATÉ
 • 23. října proběhne misijní neděle (prosíme maminky upéct něco dobrého pro tzv. misijní koláč). Budou se prodávat i různé drobné věci na podporu misii.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Františka z Assisi
Pátek - Památka PM Růžencové
Neděle –28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
 • Pátek je první měsíci, po večerní mši svaté bude společná řízená adorace.
 • Příští neděli jste zváni do farní kavárny a knihovny po mši svaté v 10.30 hod. na faře. Ve farní kavárně se s námi podělí o své svědectví s. Filomena.

…a prošli jsme branou milosrdenství

dsc_3936

V sobotu 1. října se asi 80 farníků naší farnosti (což je dvakrát více než loni) zúčastnilo farní pouti na Cvilín. Někteří putovali pěšky, jiní na kolech, ostatní auty. První z nás dorazili v 10.00 a začali modlitbou růžence. O půl hodiny později už sloužil otec Petr mši svatou. Po mši svaté jsme všichni prošli průvodem „branou milosrdenství“, poté byla adorace a po ní mohli zájemci uctít obraz Panny Marie. Po části duchovní následovalo agapé. Tři druhy výborných gulášů uvařila paní Hanušová. Když jsme vše snědli, nasedli jsme na kola a auta a rozjeli jsme se k domovu. Počasí bylo nádherné, kázání poučné, prostředí skvělé, poutníci veselí … už se těšíme na další pouť.

P.S. Více ve fotogalerii…

Poděkování.

Děkuji panu fotografovi za moc pěkné snímky, které mi dokreslují atmosféru popisovanou mi mou ženou a mými syn. Pro pracovní povinnosti (směnný provoz v zaměstnání) jsem se letos nemohl zúčastnit. Popisování průběhu pouti bylo téměř tak barvité jako snímky v galerii. Děkuji také našemu otci Petrovi za tento nápad a vytrvalost v pořádání této (i jiných) farní pouti. Děkuji všem, díky kterým mohla být. Zdař Bůh.

Tomáš Pchálek

Vzpomínání na scholový tábor

V sobotu 24. 9. od 18.00 jsme se sešli na faře, abychom společně zavzpomínali, jak nám bylo dobře na scholovém táboře. Promítali jsme si fotky a sledovali záznam závěrečných divadelních představení, jejichž umělecké provedení bylo (jako obvykle) na špičkové úrovni.

Pokud jste zrovna nemohli být s námi a chtěli byste fotky a videa vidět taky, můžete si je do konce října stáhnout z farního uložiště na následujících odkazech. Prezentace fotek (25 MB). Jednotlivé fotky (celkem 1 GB). Závěrečné scénky (6,4 GB, chybí posledních pár minut).

25. NEDĚLE V MEZIBOBÍ

Úterý – Památka sv. sv. Ondřeje Kim, kněze, Pavla Chong a druhů, mučedníků
Středa – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Pátek - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle –26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí ve Vlaštovičkách je adorace od 17.00 hod. a také sv. smíření v zákristii.
 • V sobotu nebude večerní mše svatá z důvodu mé nepřítomnosti. Ministrantská schůzka bude v sobotu v 9.15 hod.
 • Příští neděli 25. 9. dům nevidomých ve Vlaštovičkách slaví výročí 20 let od založení, v 14.30 hod. bude děkovná mše svatá a poté bude pokračovat následující program.
  Klub svaté Anežky-dobrovolné sdružení CHO Vás srdečně zve na přednášku vojenského kaplana P. Kamila Víchy na téma Armáda, její postavení a význam v současném světě. Přednáška se uskuteční v úterý 20. září v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera. Všichni jste srdečně zváni.

 

Pokrakovské povídání

V neděli 18.9. 2016 odpoledne jsme se sešli na faře, abychom se společně ohlédli za letošními Světovými dny mládeže v Krakově. Prohlédli jsme si fotografie ze setkání, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o setkání mládeže s papežem a poslechli jsme si zážitky členů našeho spolča. To vše v příjemné atmosféře u kávy a čaje.

Díky všem, kteří přišli! Díky za to, že jste nám umožnili se Světových dnů mládeže zúčastnit a za vaši modlitební podporu!

VÝUKA KATECHISMU

Drazí rodiče, zde je přehled hodin pro výuku katechismu pro tento školní rok 2016/2017. Prosím přihlaste děti i přes možnosti všech možný kroužku. Bděte nad svým dítětem, ať rozvíjí dar víry a zakouší radost, že Bůh je láska a milosrdenství.

 • Výuka KATECHISMU: bude probíhat ve čtvrtek.
  13.45 – 14.20 hod. – 3. třída;
  14.30 – 15.10 hod. – 4. – 6. třída
  15.15 – 16.00 hod. – 7. – 9. třída
  pátek – 18.30 – 1915 hod. – středoškoláci (co 14 dnů). Začíná se 16. září.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Jména PM
Úterý – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Středa – Svátek Povýšení sv. kříže
Čtvrtek - Památka PM Bolestné
Pátek - Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle –25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek v Milostivicích je adorace od 17.00 hod. a také sv. smíření v zákristii.
 • V sobotu také se uskuteční svatba: Dan Batka a Lenka Jankovská v 11.00 hod.
 • Příští neděli 18. 9. mládež farnosti nás seznámí s Krakovem. Společně povídají o světovém setkání mladých a budu to doprovázet prezentací fotek. v 15.00 hod. na faře.
 • Prosím ty, kteří se vypraví na farní pouť na Cvilín pěšky z Úvalna anebo potřebují odvoz, ať se napíšou na papír vzadu v kostele. Potřebujeme si udělat přehled zájmu, ať se to může zorganizovat. Jede se 1. 10. a pojede se na kole, auty a popřípadě i pěšky.