2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Antonína, opata
Středa – Památka PM, Matky jednoty křesťanů
Sobota - Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Neděle – 3. neděle v mezidobí – votivní mše za jednotu

 • Od středy začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, prosím pamatujme ve svých modlitbách.
 • V pondělí bude adorace ve Vlaštovičkách od 17.00 hod s možnosti sv. smíření.
 • V čtvrtek bude adorace v Milostovicích od 17.00 hod s možnosti sv. smíření.
 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. na faře. kap. 9 – spiritualita rodiny
 • 18. ledna ve středu v 18.30 hod. bude setkání s rodiči děti, které tento rok půjdou k prvnímu sv. přijímání.

Celý příspěvek

A přišli i velbloudi…

…konkrétně do Miostovic, kde se na svátek Křtu Páně konalo již tradiční vánoční setkání Jaktařské farnosti. Tentokráte byli hostitelé farníci z Milostovic. V místním obecním sále nás uvítal Otec Petr. Na úvod zazněla nejznámější česká koleda Narodil se Kristus Pán. Poté jsme mohli shlédnout divadelní scénku o putování tří králů. Po přezpívání všech známých koled a snědení všech dobrot jsme nedělním mrazivým večerem odcházeli a odjížděli domů. Díky za pěkné odpoledne.

Slavili jsme křest

Na svátek Křtu Páně jsme se společně radovali ze křtu v našem kostele. Při mši svaté o půl desáté byli pokřtěni čtyři členové jedné rodiny. Milá Melánie, Alžběto, Kláro a Tomáši, přejeme Vám hojnost Božího požehnání a radosti z narození pro Krista!

SLAVNOST PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ

Pondělí – Památka sv. Basila velikého a Řehoře Naziánského,, biskupů a učitelů církve
Úterý – Nejsvětějšího jména Páně
Pátek - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
Sobota - první sobota v měsíci
Neděle – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
 • Ve čtvrtek bude výuka katechismu na faře.
 • Ve čtvrtek budu od nového roku večerní mše svatá posunuta na 17.30 hod. v Milostovicích.
 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod.
 • V pátek je slavnost Zjevení Páně (třech králů) mše svatá bude v 17.30 hod. a bude se žehnat kadidlo, křída, zlato, voda. Můžete si přinést k požehnání tyto věci.
 • V pátek po večerní mši svaté bude společná adorace před NS (jako na první pátek).

Celý příspěvek

Obnova manželských slibů

Oslavu Svátku Svaté rodiny jsme spojili s obnovou manželských slibů

Z obřadu žehnání:

Zavázali jste se, že si zachováte vzájemnou lásku, úctu a věrnost. Jste si vědomi povinností, které z toho pro vás trvale vyplývají? odp.: Ano

Zavázali jste se, že se nikdy neopustíte a že spolu ponesete všechno dobré i zlé až do smrti. Jste připraveni i nadále jeden druhému vždy pomáhat? odp.: Ano

Zavázali jste se, že budete své děti učit znát a milovat Krista. Chcete vašim dětem opravdu celým svým životem ukazovat cestu, která vede ke Kristu? odp.: Ano

Hospodin ať vás opatruje po všechny dny vašeho života. Ať je v dobách nepříznivých vaší útěchou, v příznivých vaší pomocí, ať celý váš dům zahrnuje svým požehnáním.

Skrze Krista, našeho Pána. odp.: Amen

Nám, nám narodil se…

Slavnost Narození Páně jsme v jaktařském kostele oslavili „půlnoční“ mší svatou. Prožili jsme krásnou vánoční liturgii. K její slavnostnosti přispěla také vůně kadidla, zpěv scholy i závěrečný hřmot varhan. Odcházeli jsme s radostí v srdci a s vědomím toho, že Bůh je nám v narozeném Ježíši blízko. Po půlnoční jsme si ještě krátce popovídali a ohřáli se u svařeného jablečného moštu. Mše sv. v neděli byla neméně slavnostní a radostná. Po bohoslužbě jsme si u jesliček poslechli vánoční zpěvy a některé jsme si společně s naší scholou také zazpívali. Při východu z kostela nám ještě otec Petr stihl potřást pravicí a každému osobně popřát požehnané Vánoce.

Jan Hanuš

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ

Sobota 17.12. – Jaktař od 6.30 – 7.00 hod.; po mši sv. podle potřeby
Neděle 18. 12. – Jaktař od 6.45 – 7.15 hod. a 8.15 – 9.30 hod.; po mši sv. dle potřeby
Pondělí 19.12. – Vlaštovičky-Jarkovice od 17.00 – 18.00 hod.
úterý 20.12. – Jaktař od 6.00 – 6.30 hod., po mši sv. dle potřeby
Středa 21.12. – Jaktař od 17.00 – 17.30 hod.; 18.00 – 18.30 hod.
Čtvrtek 22. 12. – Milostovice od 17.00 – 18.00 hod.
Pátek 23.12. – Jaktař od 6.30 – 7.00 hod.; 17.00 – 18.00 hod.

Zpívání na Rybníčku

V pondělí před Vánocemi zpívala naše schola na setkání klientů a zaměstnanců Armády spásy. „Takovéto pozvání jsme s radostí přijali. Doufáme, že jsme radost udělali také klientům azylových domů i těm, kteří se o ně starají,“ poznamenala Marie Hanušová a dodala: „Moc děkuji všem malým i velkým zpěvákům a hudebníkům naší scholy za čas a nadšení“.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Úterý – Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Středa – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Sobota - roráty
Neděle – 4. adventní neděle

 • Ve středu po mši svaté v 18.30 hod. bude setkání Ekonomické rady
 • V pátek 16. 12. budu navštěvovat nemocné, které jste mi nahlásili.
 • V sobotu bude ministrantská schůzka.
 • Od příští neděle začne rozšířená příležitost ke sv. zpovědi + bohoslužby o vánocích.
 • Prosba otce biskupa za volbu pomocného biskupa a také prosba o ukončení bojů v Sýrii a Iráku.
  SVĚTELNÝ PRŮVOD: V úterý na svátek sv. Lucie v 16.00 hod. si děti budou vyrábět lucerničku a poté se půjde průvodem do kostela. Děti jsou zvané vedením školy.