20. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Pia X., papeže

Úterý – Památka Panny Marie Královny

Středa – sv. Růženy z Limy

Čtvrtek - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Pátek - v ostr. – opav. diecézi památka bl. Metoděje Trčky, kněze mučedníka

Sobota - v ostr. – opav. diecézi sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, muč.

Neděle –21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Minulou neděli se vybralo 4000.-, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.
 • Tento týden nebude v pondělí mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vlaštovičkách, adorace se zpovědí se přesouvá na další týden.
 • Dnes byla sbírka na opravy, i když se to neohlašovalo.
 • Dobré by bylo už přemýšlet nad výukou náboženství, v které dny a kdo, proto máme v sakristii přihlášky do náboženství, které vyplňte, a odevzdejte zase tam, nebo mě, či na faru do schránky. Náboženství bude asi zatím zase ve čtvrtek na faře (pokud nebudou námitky)13:45 třetí třída, 14:30 4 až 6 třída, ZBYTEK sedmá výš v 15:15

Pravidelné mše svaté

Celý příspěvek

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Pondělí 31.7. – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, zakladatele řádu Jesuitů
Úterý 1.7. – Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve
Středa 2.7. – Památka PM Andělské z Porciunkule
Pátek 4.7. – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze, patrona kněží v duchovní správě (také svatý farář z Arsu)
Sobota 5.7. – Památka posvěcení římské baziliky PM
Neděle 6.7. – SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

 • Minulou neděli se vybralo 4.090,– Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Příští neděli je výměna růžencových lístků.
 • Tento týden neboudou mše svaté v pondělí, v úterý a ve čtvrtek. Ve středu a v pátek jako obvykle.
 • V pátek budu navštěvovat nemocné a to i ty, které navštěvuji ve čtvrtek.
 • V pátek po mši svaté bude společná adorace.
 • V sobotu ráno bude mše svatá v 7:00 obětovaná na úmysly farnosti a po mši svaté se pomodlíme litanie k PM.
 • V sobotu 5.8. bude v 11:00 svatba – Jarmila Mateřánková a Pavel Ticháček
 • Přihlášky na příměstský tábor možno stále vyzvednout v zadu v kostele. Termín p. tábora 7.–11. srpna.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Středa – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hl. patronů Moravy
Neděle – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu je slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše svaté budou takto:
  • Milostovice v 9.30 hod.
  • Charitní kaple Vlaštovičky v 14.00 hod.
  • Jaktař v 17.30 hod.
 • Příští neděli zveme do farní kavárny a bude otevřena farní knihovna.
 • Od pátku začíná večerní mši svatou v 17.00 hod. františkánské setkání na Cvilíně.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

 

Středa – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Neděle – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

 • V pondělí bude od 17.00 hod. adorace před mši svatou a možnost sv. smíření ve Vlaštovičkách a také ve čtvrtek v Milostovicích.
 • V pátek je slavnost Nej. Srdce Ježíšova po večerní mši svaté bude možnost společné adorace.
 • V sobotu ráno v 7.00 hod. bude mše svatá ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.
 • 25. června v neděli nás čeká pouť ke cti sv. Petra a Pavla. Odpoledne bude v 14.30 hod. adorace v kostele a poté se přesuneme na farní zahradu. Srdečně zvu všechny farníky.
 • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

… a takto u nás slavnost vypadala…

„Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami.“

Tento úryvek z knihy Moudrosti byl tématem letošní Noci kostelů.

Letošní Noc kostelů začala netradičně – již dopoledne. Pozvání do našeho kostela totiž přijaly děti ze dvou mateřských škol a ze dvou tříd základní školy, aby si zahrály „detektivní hru“ a seznámily se blíže s prostředím kostela.

Večerní program byl pak zahájen mší svatou. Otec Petr přirovnal v kázání srdce člověka k srdci zvonu: „Srdce zvonu, které je opotřebované, má velkou hodnotu, protože slouží dobru. Snažme se i my, aby naše srdce byla opotřebovaná láskou.“

Po mši svaté jsme se shromáždili před kostelem, kde trumpetista Peťa Hanuš zahrál slavnostní fanfáru. Následně se rozezněly zvony. My všichni návštěvníci Noci, jsme vytáhli z kapes a tašek své zvonečky a rolničky a společně jsme rozezvonili přicházející večer.

Obrovský úspěch slavila detektivní hra „Co se skrývá v kostele“. S velkým zájmem se zapojily děti i dospělí. Cílem každého „detektiva“ bylo najít 9 tajných míst v kostele. „Detektivové“ tak postupně prozkoumali gotickou sakristii, křtitelnici, kazatelnu, kropenku, křížovou cestu či sakritistii. Nejobtížnější bylo najít obrázek pasáčka…a to dokonce i pro dlouholeté návštěvníky kostela. (Schválně, vy kteří jste se Noci kostelů neúčastnili, víte, kde byste ho hledali? :))

Další částí programu bylo „Živé čtení Markova evangelia“. V kouzelné atmosféře zapadajícího slunce jsme mohli vyslechnout příběhy z Ježíšova života. Jednotlivé kapitoly byly prokládány krátkými melodiemi. Večer byl zakončen společnou modlitbou se zpěvy z francouzské komunity Taizé.

„Do kostela sice nechodím, ale Noc si nikdy nenechám ujít. Letos jsem vybrala jaktařský kostelík, protože mě zaujal program. A musím říct, že vůbec nelituji,“ hodnotila celou akci sympatická návštěvnice. Velký dík patří všem organizátorům. Honzovi Hanušovi, Ivu Mludkovi, otci Petrovi, schole, Petru Kubesovi „nápovědám“ v detektivní hře, všem, kteří připravili občerstvení, všem, kteří se podíleli na dopoledním programu pro děti, všem, kteří se modlili za zdárný průběh akce a samozřejmě vám všem, kteří jste letošní Noc kostelů navštívili!

Přijďte na Noc kostelů!!!

I v letošním roce se zapojujeme do akce Noc kostelů. V této výjimečné noci v pátek 9.6. 2017 můžete navštívit otevřené kostely, chrámy a modlitebny v celé České republice. Otevírat se budou i prostory, kam se běžně není možné podívat a vstup bude všude zdarma! ;)

Neváhejte a přijďte a nezapomeňte pozvat své blízké!

V našem kostele je připraven tento program:

Celý příspěvek

7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka sv. Zdislavy
Středa – Svátek Navštívení Panny Marie
Čtvrtek – Památka sv. Justina, mučedníka
Pátek – První pátek
Sobota – Svatodušní vigilie
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
 • V pátek po mši svaté bude společná řízená adorace.
 • V sobotu nebude ráno mše svatá, ale večer vigilie svatodušní ve 20.00 hod.
 • Noc kostelů proběhne 9. června v pátek, prosím o modlitbu.
 • Příští neděli po mši svaté bude ministrantská schůzka.