Jaktařská rodina

Jaktařská rodina (zkráceně JARO) je farní zpravodaj, který vycházel ve farnosti Jaktař zhruba jednou za půl roku. Na této stránce si můžete stáhnout všechna čísla zpravodaje ve formátu PDF. Přejeme příjemné počtení.

Únor 2018

 • Nové knihy ve farní knihovně
 • Sergej K. Dakov – Odpusť Natašo
 • Nám, nám narodil se…
 • Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů
 • Vánoční setkání farnosti
 • Sedm statečných, kůň a pomeranč

Stáhnout toto vydání v PDF.

Prosinec 2017

 • Nové tituly naší knihovny – pozvánka
 • Loučili jsme se s otcem Petrem
 • Nový kněz v naší farnosti
 • Letní spolčo v Bohdanovicích podle žalmu 17,05
 • Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 aneb „Nebojte se!“
 • „Za vše cos mi daroval, přijmi Pane dík…“
 • Den se svatou Hedvikou
 • Dvojnásobná radost na Misijní neděli
 • Lepší mječ než nemječ
 • Nové sochy na hlavním oltáři
 • Téměř adventní koncert

Stáhnout toto vydání v PDF.

Únor 2017

 • Tančím, tančíš, tančíme!
 • Nádherný, nádherná, nádherné…
 • Setkání s Mikulášem
 • Zpívání na Rybníčku
 • Nám, nám narodil se…
 • Setkání s Jamesem
 • A přišli i velbloudi…
 • Zimní radovánky

Stáhnout toto vydání v PDF.

Listopad 2016jaro-listopad-2016

 • Několik slov k farnímu hospodaření
 • Co jsou to roráty?
 • Malá recenze knih z naší farní knihovny
 • Den se sv. Václavem
 • Mše svatá s poděkováním za úrodu
 • Pokrakovské povídání
 • Prošli jsme branou milosrdenství
 • Setkání se sestrou Filomenou
 • Také v naší farnosti myslíme na misie

Stáhnout toto vydání v PDF.

Září 2016jaro-zari-2016

 • Kniha, která mě zaujala
 • Poutní mše svatá a farní den
 • Farní příměstský tábor
 • Scholový tábor
 • SDM 2016 – předprogram v diecézi Sonowiec
 • SDM 2016 – program v Krakově
 • Ministrantský tábor
 • Mše svatá na zahájení školního roku

Stáhnout toto vydání v PDF.

Květen 2016JARO-kveten-2016

 • Noc kostelů opět za účasti naší farnosti
 • Opacup 2016
 • Kožané město

Stáhnout toto vydání v PDF.

Únor 2016JARO-unor-2016

 • Kateřina Lachmanová o smyslu odříkání
 • Knihy o Božím milosrdenství
 • Vánoční setkání farnosti
 • Silvestrování na faře
 • Maškarní rej
 • Co nás čeká v postní době

Stáhnout toto vydání v PDF.

Prosinec 2015JARO-zari-2015

 • Ohlédnutí
 • Poděkování
 • Adventní snažení – Milosrdenství proměňuje svět
 • Nové knihy ve farní knihovně
 • Námořnická výprava
 • Sešli jsme se na pouti
 • Farní kavárna
 • Misijní neděle

Stáhnout toto vydání v PDF.

Září 2015JARO-zari-2015

 • Změny bohoslužeb a zpovídání od října
 • Slavnost sv. Petra a Pavla – farní den
 • Štítary 2015
 • Výlet mladých do Tater
 • Prázdninové setkání ministrantů 2015

Stáhnout toto vydání v PDF.

Březen 2015JARO-brezen-2015

 • Úvodní slovo
 • Farní kavárna
 • Postní cestička
 • Pouť rodin jaktařské farnosti na Cvilín
 • Misijní neděle
 • Na faře jsme pili kafe a čaj
 • Akademie na téma odpuštění
 • Mikulášská besídka
 • Vánoční posezení o svátku sv. Rodiny
 • Silvestrovská párty na faře
 • Andělské prázdniny

Stáhnout toto vydání v PDF.

Září 2014zari-2014

 • Úvodní slovo
 • Výlet do Olomouce
 • Farní den
 • Diecézní setkání mládeže v Odrách aneb Není dobré, aby byl člověk sám. Gn 2.18
 • Příměstský tábor v Jaktaři
 • Scholový tábor – Pstruží 2014
 • Minitábor na Morávce

Stáhnout toto vydání v PDF.

Březen 2014JARO_02_web

 • Slovo k postní době
 • Prosincové odpoledne ve Vlaštovičkách
 • Ať žije Nový rok!
 • Jarní prázdniny se spolčem
 • Postní farní rekolekce

Stáhnout toto vydání v PDF.

Prosinec 2013JARO_01_web

 • Slovo k Vánocům
 • Se spolčem v Beskydech
 • Jak se promovalo na Hoješínské univerzitě

Stáhnout toto vydání v PDF.