Úklid kostela

Úklidové skupiny jsou velmi cenou pomocí pro pravidelný úklid našeho farního kostela
sv. Kateřiny Alexandrijské. Díky nim uklízíme pravidelně každý týden náš kostel. Čistota kostela
je vizitkou našeho farního společenství.
Jednotlivé úklidové skupiny uklízí podle svých možností v termínu, který jim vyhovuje
tak, aby na neděli bylo krásně čisto. V současnosti máme 3 úklidové skupiny. Před velkými
svátky se koná generální úklid, do kterého jsou zapojeni všichni i ti, kteří do žádné skupinky (ještě) nepatří.