Pomazání nemocných

Při této svátosti nám Bůh odpouští naše hříchy, posiluje v našem utrpení, abychom neztráceli důvěru a víru. Bůh nás dokáže vysvobodit z našeho utrpení i smrti, abychom dosáhli věčného života. Boží Syn sám prošel utrpením, samotou, smrti a my díky němu můžeme i v těchto těžkých chvílích prožívat jeho blízkost, lásku a pokoj.

Tuto svátost může přijmout pokřtěný, pokud je těžce nemocný (nemoc ohrožuje jeho život), nebo pro stáří, kdy člověk pro svůj vyšší věk, může kdykoliv odejít z tohoto světa, anebo (hlavně), když člověk umírá, ukončuje se jeho běh života.

Jednou za rok v postní době se uděluje svátost pomazání nemocných v kostele při mši svaté. Jinak je možné kdykoliv zavolat kněze pro zaopatření, aby duše v okamžiku umírání byla posilněná milosti v boji s utrpením, nemoci, se strachem ze smrti.

V případě, že člověk umírá, zavolejte kněze ihned.