Život jaktařské farnosti

Maminky

Maminky naší farnosti se ve více či méně pravidelných intervalech setkávají ve čtvrtky 1× měsíčně.

Schola

„Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ Kdo by měl zájem se připojit ke zpěvu při liturgii, přijďte na zkoušku zpěvu, která je každý pátek 16.15–17.20 hod. Nebojte se připojit a pozvednout svůj hlas k oslavě Boha.

Více informací

Ministranti

Zveme všechny mladé i starší kluky sloužit Bohu u oltáře – ministrovat. Zájemci můžou přijít kdykoli do sakristie. Schůzky konáme podle potřeby.

Mládež

Každý pátek po večerní mši svaté se scházejí mladí na faře.