Ohlášky ze slavnosti Seslání Ducha svatého

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na charitu a za přípravu a účast na vaječině v Jaktaři! Dnes odpoledne se těšíme na vaječinu v Kateřinkách, jste srdečně zváni!
 • Klub svaté Anežky zve na přednášku plukovníka Ing. Františka Valdštýna na téma: „Pražský groš, měna celoevropského významu“, která se uskuteční v úterý 21. 5. v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě v prvním poschodí. Všichni jste srdečně zváni.
 • Ve středu 22. 5 se sejdeme na jaktařské faře v 18:30 h. s dospělými, kteří poprvé přistoupí ke stolu Páně.
 • V sobotu 25. 5. uzavřou ve farním kostele v Kateřinkách církevní sňatek Michal Novakovský a Adéla Bilonohová.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 5. do 26. 5. 2024

Ohlášky ze 7. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy kostelů, rovněž za modlitby na středečním adoračním dnu a sobotní pouti!
 • Ve středu 15. 5 v Jaktaři a v pátek 17. 5. v Kateřinkách proběhnou přípravy biřmovanců, tentokrát již v 18:15 h.!
 • Modlitba sv. růžence v Domově sv. Kateřiny bude nakonec ve čtvrtek 16. 5. v 9:30 h.
 • Příští neděli slavíme slavnost Seslání Ducha svatého, v celé diecézi proběhne sbírka na charitu. Jste srdečně zváni na tradiční vaječinu v sobotu na jaktařské faře od 14:30 h. a v neděli na kateřinské faře od 14:30 h. Vezměte prosím s sebou vajíčka a něco málo sladkého ke kávě.
 • Klub svaté Anežky zve na přednášku plukovníka Ing. Františka Valdštýna na téma: „Pražský groš, měna celoevropského významu“, která se uskuteční v úterý 21. května 2024 v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě v prvním poschodí. Všichni jste srdečně zváni.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 5. do 19. 5. 2024

Ohlášky z 6. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na pronásledované křesťany! Po mši sv. v Jaktaři bude farní kavárna.
 • Ve středu 8. 5. má farnost Jaktař Adorační den modliteb za nová kněžská povolání. Adorace bude od 14:00 h. do 17:00 h. Prosím, zapište se na adorační službu a využijme všichni čas k modlitbě před Velebnou svátostí!
 • Ve středu 8. 5. proběhne po mši sv. na faře v Jaktaři příprava dospělých na první sv. zpověď.
 • Ve čtvrtek 9. 5. bude v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence.
 • V sobotu 11. 5. se koná naše pouť do Vranova u Brna. Připomínám odjezd z Jaktaře v 7:00 h. a z Kateřinek v 7:10 h. Návrat ve večerních hodinách. Ještě je několik volných míst. Moc prosím, abyste poslední místa ještě obsadili, a také, abyste v průběhu tohoto týdne uhradili cenu za dopravu.
 • Jelikož je tradiční sbírka na Charitu na svatodušní svátky, proběhne měsíční sbírka na opravy příští neděli.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 5. do 12. 5. 2024