Konec přímých přenosů z jaktařské farnosti

Dneškem končí řada přímých přenosů bohoslužeb z jaktařské farnosti. Přímé přenosy umožnily aspoň virtuální společnou účast zdravých i nemocných farníků na nedělních mších svatých a svátečních bohoslužbách navzdory pandemické situaci. První přenos se konal 18. 10. 2020 z kostela sv. Petra a Pavla v Jaktaři. Několik následujích přenosů bylo uskutečněno z farní kaple sv. Jana Sarkandra. Poté se přenosy vrátily zpět do farního kostela. Celkem proběhlo 42 přímých přenosů s průměrným počtem 74 shlédnutí na přenos. S výjimkou jediné byly odvysílány všechny nedělní mše svaté.

Přímými přenosy nevznikly jaktařské farnosti žádné další finanční náklady. K zajištění přenosů bylo použito osobní vybavení: chytrý telefon s aplikací Droidcam, stativ, mikrofon Zoom H2n, stojan na mikrofon, notebook s aplikací OBS Studio a prodlužovací USB kabely. Internetové připojení bylo nejdříve mobilní. Dne 27. 1. 2021 bylo vybudováno vysokorychlostní bezdrátové propojení jaktařské fary a věže kostela, zároveň bylo posíleno internetové připojení na faře. Náklady na propojení uhradil dárce. Díky tomu mohlo pokračovat další vysílání ve vysoké kvalitě.

Ohlášky z 5. neděle velikonoční

 • Dnes je první neděle měsíce, mění se kartičky Živého růžence. Na faře v Jaktaři bude po mši sv. farní kavárna a knihovna.
 • Ode dneška je možné zapisovat jakékoli mešní úmysly. Prosím, neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte. Opět je možné žádat o úmysl skrze e-mailovou komunikaci.
 • Dnešním dnem ukončujeme on-line přenos nedělních a svátečních bohoslužeb v Jaktaři. Veliké Pán Bůh zaplať Jirkovi Honovi za zajištění celého díla!
 • Ve středu 5. 5. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. další katecheze pro věřící.
 • Vstoupili jsme do měsíce května zasvěceného Matce Boží. Místo středeční a páteční adorace budou májové pobožnosti a po každé nedělní mši sv. bude litanie k Panně Marii. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!
 • V sobotu 8. 5. je den modliteb farnosti Opava-Jaktař za kněžská povolání. Od 9:00 h. do 15:00 h. bude adorace ve farním kostele. Prosím farníky, aby se rozepsali po půl hodině na adorační službu. V 15:00 h. proběhne svátostné požehnání.
 • Příští neděli proběhne sbírka na pronásledované křesťany.
 • Naše farnosti pořádají 1. a 2. července pouť ke cti sv. Ludmily na místa spojena s životem jejím i sv. Václava. Srdečně zveme farníky, aby se účastnili. Zatím bude jednoduchý formulář s uvedením jména, příjmení a telefonního kontaktu v sakristiích. Podrobnosti budou zveřejněny na plakátcích později, ale možnost přihlásit se začíná již dnes.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 5. do 9. 5. 2021

Ohlášky ze 4. neděle velikonoční

 • Do začátku měsíce května je možné zapisovat jubilejní a výroční úmysly na příští pololetí. Poté bude možné zapisovat všechny další úmysly. Prosím, neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte. Je možné opět žádat o úmysl skrze e-mailovou komunikaci.
 • Ve středu 28. 4. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. další katecheze pro dospělé.
 • Připomínám, že do konce dubna je možné přispět do online kasičky tříkrálové sbírky.
 • V tomto týdnu (po svátku sv. Marka) budeme alespoň jednoduchou formou prosit podle starobylé tradice za letošní úrodu. Pamatujme na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách!
 • Příští neděle je první neděle měsíce, mění se kartičky Živého růžence. Na faře v Jaktaři bude po mši sv. farní kavárna a knihovna.
 • V Kateřinkách budeme příští neděli prožívat slavnost prvního sv. přijímání. Dva chlapci poprvé přijmou Pána Ježíše v Eucharistii. Mše sv. bude výjimečně v 9:30 h. Doprovázejme je svou modlitbou!
 • Brzy zahájíme měsíc květen zasvěcený Matce Boží. Místo středeční a páteční adorace budou májové pobožnosti a po každé nedělní mši sv. bude litanie k Panně Marii. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 4. do 2. 5. 2021

Ohlášky z 3. neděle velikonoční

 • Církevní základní škola sv. Ludmily bude mít zápis dětí do 1. třídy 22. a 23. dubna. Více informací naleznete na plakátcích.
 • Tento týden bude probíhat zápis úmyslů výročních a jubilejních mší sv. Od 2. května pak začne zápis všech ostatních úmyslů.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 4. do 25. 4. 2021