Ministrantské soustředění ve Skorošicích

Letošní soustředění kateřinských ministrantů se konalo v obci Skorošice v malebném prostředí Krkonošsko-jesenického (Sudetského) podhůří. Obklopení přírodou a absolutně bez signálu a wifi se tak mohli chlapci plně věnovat duchovnímu rozvoji. Probíhaly přednášky na téma rozjímavého růžence a rozbor biblických textů a zamyšlení se nad nimi. Samozřejmě nechyběla ani menší túra malebnou krajinou a další společenské vyžití. Toto soustředění si především klade za cíl, stmelit ministrantský kolektiv, který je zasazen do přátelského prostředí. Bohužel, se letos nemohl zúčastnit o. Marek z rodinných důvodů.

Demontáž kateřinských varhan

Kateřinští farníci se více jak po sto letech rozloučili v neděli se svými varhanami. Po poslední písní k Andělům strážným na dva roky umlknou. Tradiční dvoumanuálové varhany od známé krnovské firmy Rieger a Kloss tak odcestovali do restaurátorské dílny pana Stoniše. Čeká je kompletní restaurování, nejen píšťal ale také samotné hrací skříně, která dostane původní kabát tak jako měly při svém zhotovení. Průběžně vás budeme informovat o opravě. Od příštího roku tak začne rekonstrukce kůru a podlahy aby měly nové varhany přijatelné podmínky pro své znovupostavení.

Ohlášky z 27. neděle v mezidobí

 • Dnes po mši sv. v Jaktaři proběhne na faře kavárna. Jste zváni!
 • Ve středu 5. 10. proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
 • Výuka náboženství je tedy v Jaktaři na faře každý pátek v 14:00 h. V kateřinské farnosti podle rozpisu na nástěnce. Pokud se ještě někdo chce přihlásit, ať se na mě obrátí.
 • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. V Kateřinkách se schola začíná vyvíjet. Všichni rádi přijmou další zájemce.
 • Tuto sobotu jedeme na naši farní pouť do Křtin. Připomínám, že odjezd je z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Návrat je plánován okolo 19:00 h. Zbývají nám poslední dvě volná místa, ještě dnes se můžete přihlásit. Dnes také prosím zaplaťte částku 500 Kč. Pokud se někdo v tomto týdnu odhlásí, musí bohužel ponechat částku jako storno poplatek.
 • Na slavnost sv. Hedviky 16. 10., která letos připadá na neděli, bude po mších svatých možnost zakoupit si křesťanskou literaturu Karmelitánského nakladatelství. Odpoledne v 16:00 h. proběhne v kateřinském kostele benefiční koncert na obnovu našich varhan, který si připravili žáci a vyučující Církevní konzervatoře německého řádu. Všichni jste srdečně zváni!
 • Začal měsíc říjen, proto opět začínáme psát „otčenáškové“ lístky za zemřelé, zvláště za ty, na které jejich blízcí nepamatují. Jsou připravené vzadu v kostelích. Vše proběhne stejně jako loni, podrobnosti připomenu příště.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 10. do 9. 10. 2022

Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy.
 • Ve středu 28. 9. slavíme slavnost sv. Václava, všichni jste srdečně zváni k účasti na bohoslužbách – je státní svátek, většina občanů má volno. Odpoledne proběhne v Kateřinkách farní den: začne ve 14:30 h. pobožností v kostele, od 15:00 h. pak na faře. Stačí vzít něco malého ke kávě. Prosíme vás o pomoc s úklidem v prostorách fary, kde se bude kvůli nízkým teplotám sedět – v pondělí 26. 9. od 9:00 h. ženy a od 16:00 h. muži.
 • Výuka náboženství nakonec začíná v Jaktaři na faře až tento pátek v 14:00 h. Na škole Vrchní v Kateřinkách bude o pátcích, čas podle domluvy dětí s vyučující. Náboženství na škole E. Beneše začne od pondělí 26. září, čas je předběžně domluven na 14:00 h. Přihlášky dostaly děti ve školách. Pokud někomu chybí, ať se na mě obrátí.
 • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. V Kateřinkách se schola začíná vyvíjet. Všichni rádi přijmou další zájemce.
 • Příští neděle je první v měsíci, po mši sv. v Jaktaři proběhne na faře kavárna.
 • Tento týden přijímáme poslední přihlášky na pouť do Křtin, která se uskuteční v sobotu 8. 10. Do příští neděle, prosím, zaplaťte částku 500 Kč. Pokud se někdo odhlásí po příští neděli, musí bohužel ponechat částku jako storno poplatek. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Návrat je plánován okolo 19:00 h.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 9. do 2. 10. 2022