Svatoludmilská pouť farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky

V rámci letošního výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily jsme vyrazili s farníky obou farností 1. a 2. července na pouť. První den jsme zavítali na Tetín, kde jsme slavili mši sv. a vyslechli historický výklad. Po obědě jsme vyrazili do Prahy do katedrály sv. Víta. Po výkladu jsme ve svatováclavské kapli zazpívali chorál a následně jsme se pomodlili u hrobu sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří. Ubytování jsme měli zajištěno v Křesťanském domě sv. Ludmily. Večerní procházku mnoho z nás využilo k procházce a modlitbě u mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Druhý den jsme po snídani putovali do Staré Boleslavi, kde jsme slavili mši sv. a uctili Paladium země české. Po cestě zpět jsme navštívili Koclířov, kde jsme v opraveném kostele sv. Jakuba a sv. Filomény zazpívali Te Deum na poděkování za krásný a požehnaný čas pouti.

Autorem fotografií je Tomáš Machovský.

Ohlášky z 18. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
 • V pondělí 2. 8. se slaví ve všech františkánských kostelích tradiční svátek Panny Marie, Královny andělů (tzv. Porcinkule), během kterého bude možné získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek. Mše svaté budou v kostele sv. Ducha v 7:00, 8:00, 9:30 a 17:00 h.
 • V tomto týdnu proběhne náš příměstský tábor. Přejeme dětem požehnaný čas a můžeme na ně pamatovat i ve své modlitbě.
 • Ohlašuji, že mám volné úmysly na soukromé mše sv., které slavím ve dnech volna a o dovolené. Pokud by někdo měl zájem o úmysl, který nebude veřejně vyhlášen, rád jej přijmu. Vždy je možné se k takto slavené mši sv. připojit duchovně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 1. 8. do 8. 8. 2021

Ohlášky z 16. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy našich kostelů a far.
 • Ve čtvrtek 22. 7. v 9:00 h. bude v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická opět slavena mše sv. Podmínky pro účast jsou stejné jako minule – očkování, PCR test nebo doklad o prodělání nemoci. Srdečně zvu farníky, aby se zúčastnili a tím povzbudili místní seniory.
 • V sobotu 24. 7. v 15:00 h. bude u kaple sv. Anny mezi Jaktaří, Zlatníky a Slavkovem slavena poutní bohoslužba. Přijměte pozvání na tuto malou pouť!
 • Příští neděli 25. 7. proběhne při připomínce sv. Kryštofa po obou nedělních mší svatých žehnání dopravních prostředků.
 • Připomínám, že v termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 7. do 25. 7. 2021

Ohlášky z 15. neděle v mezidobí

 • Veliké Pán Bůh zaplať za mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě!
 • Tento týden budu čerpat svou dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
 • Jelikož je příští týden třetí neděle v měsíci, proběhne měsíční sbírka na opravy.
 • Připomínám, že v termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 7. do 18. 7. 2021