Ohlášky z 11. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na sbírku na opravy!
 • Ve středu 19. 6. v Jaktaři a v pátek 21. 6. v Kateřinkách v 18:15 h. proběhnou přípravy na biřmování.
 • Opět můžeme podpořit chvályhodnou iniciativu v rámci „Nápadů pro Opavu“. Jeden z návrhů je obnova a zkrášlení kaple u kruhového objezdu v Jaktaři zvaný „Vítejte v Opavě!“. Hlas můžete odevzdat do 17. 6. na internetových stránkách města: https://www.opava-city.cz/sity/chci-se-zapojit/napady-pro-opavu/hlasovani-napady-pro-opavu-2024.html

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 6. do 23. 6. 2024

Ohlášky z 10. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Centrum pro rodinu. Po mši sv. v Jaktaři bude káva před chrámem.
 • V úterý 11. 6. v 17:00 h. proběhne v jaktařském farním kostele komentovaná prohlídka, kterou si připravila Opavská kulturní organizace (OKO). Jste srdečně zváni!
 • Ve středu 12. 6. v Jaktaři a v pátek 14. 6. v Kateřinkách v 18:15 h. proběhnou přípravy na biřmování.
 • V pátek 14. 6. od 14.30 h. pořádá Charita Opava v areálu ředitelství na Přemyslovců 26 v Jaktaři tradiční Sluníčkové odpoledne, na které jste srdečně zváni. Bližší informace jsou na vývěsce.
 • Příští neděle je třetí v měsíci, proběhne měsíční sbírka na opravy našich kostelů.
 • Opět můžeme podpořit chvályhodnou iniciativu v rámci „Nápadů pro Opavu“. Jeden z návrhů je obnova a zkrášlení kaple u kruhového objezdu v Jaktaři zvaný „Vítejte v Opavě!“. Hlas můžete odevzdat do 17. 6. na internetových stránkách města: https://www.opava-city.cz/sity/chci-se-zapojit/napady-pro-opavu/hlasovani-napady-pro-opavu-2024.html

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 6. do 16. 6. 2024

Ohlášky z 9. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh za společné prožívání májových pobožností i za krásnou slavnost Božího těla – za připravené kaple i celý průvod!
 • Ve středu 5. 6. v Jaktaři v 18:15 a v pátek 7. 6. v Kateřinkách v 19:00 h. proběhnou přípravy na biřmování.
 • Ve čtvrtek 6. 6. uzavřou v jaktařském farním kostele církevní manželství David Dolejš a Martina Bernardová.
 • Návštěvy nemocných proběhnou v pátek v Kateřinkách a s nemocnými v Jaktaři se domluvíme individuálně kvůli čtvrteční svatby.
 • Sbírka na Centrum pro rodinu proběhne příští neděli a po jaktařské mši sv. bude před kostelem káva.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 6. do 9. 6. 2024

Ohlášky ze slavnosti Nejsvětější Trojice

 • Velké Pán Bůh za přípravu a účast na svatodušní vaječině!
 • Ve středu 29. 5. v Jaktaři a v pátek 31. 5. v Kateřinkách v 18:15 h. proběhnou přípravy na biřmování.
 • Ve čtvrtek 30. 5. si naše diecéze připomíná 28 let od svého založení. Modleme se za ni a její představitele.
 • Ve čtvrtek slavíme slavnost Božího těla. V Jaktaři ji budeme slavit v onen den, v Kateřinkách v neděli. Po obou mších sv. proběhne tradiční průvod s Nejsvětější svátostí ke čtyřem oltářům. Velice prosím všechny farníky včetně našich dětí, aby přišli na tuto krásnou slavnost. Prosím o přípravu oltářů a také, kdo má možnost, vzít děvčátkům květy do zásoby na sypání.

 

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 5. do 2. 6. 2024