Ohlášky z 25. neděle v mezidobí

 • Dnes proběhla měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Ve středu 23. 9. by měla proběhnout pouť seniorů v kostele sv. Kříže v Opavě v 9:00 hod. Avšak její uskutečnění záleží na epidemiologické situaci. Pouť za kněžské povolání a rodiny, která měla být ve Frýdku 3. 10., je omezena na místní věřící. Ostatní se mají připojit k modlitbě ve svých domovech.
 • Příští neděli bude v naší farnosti sbírka na církevní školy.
 • Shromažďujeme přihlášky do náboženství. V nejbližší době bude sestaven rozvrh hodin.
 • Katecheze pro dospělé, zvláště pro ty, kteří by chtěli přijmout iniciační svátosti, začne od října.
 • Chci pozvat další chlapce ke službě oltáře. Zájemci se můžete nahlásit v sakristii. Příprava bude v Kateřinkách po pátečních mších svatých od 25. 9. V Jaktaři budou ministrantské schůzky co dva týdny v sobotu od 9:30 hod.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 9. do 27. 9. 2020

Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Ve středu je památka sv. Ludmily, mučednice a patronky českých zemí. Je to den modliteb za církevní školství. Církevní škola v Jaktaři srdečně zve na zahradní slavnost v 15:00 hod.
 • Příští neděle je třetí nedělí měsíce, bude měsíční sbírka na opravy.
 • Shromažďujeme přihlášky do náboženství. V nejbližší době bude sestaven rozvrh hodin.
 • Chci nabídnout všem dospělým, kteří by se chtěli dát pokřtít, nebo se chtějí připravit k první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání, možnost společných katechezí na faře. Tyto katecheze budou otevřené i pro farníky, kteří se chtějí prohloubit ve své víře, ale iniciační svátosti již přijali. Nahlásit své jméno a kontakt můžete v sakristiích našich kostelů.
 • Chtěl bych pozvat další chlapce ke službě oltáře. Zájemci se můžete nahlásit v sakristii. Příprava bude v Kateřinkách po pátečních mších svatých od 25. 9. V Jaktaři bude příprava během ministrantských schůzek, které začínají v sobotu 19. 9. a budou co dva týdny.
 • Úřední hodiny, kdy je možné domluvit přijetí sv. svátostí, vydat potvrzení o křtu či vyřídit další záležitosti, budou bezprostředně po mších svatých v Jaktaři ve středu a v Kateřinkách v pátek. Domluvit zaopatření nemocné osoby nebo zařídit pohřeb je možné kdykoli po telefonické domluvě.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 9. do 20. 9. 2020

Ohlášky z 23. neděle v mezidobí

 • Příští neděli budeme v obou farnostech děkovat Pánu Bohu za dar letošní úrody. Z ustanovení Apoštolského stolce bude příští neděli přesunutá sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi.
 • Chtěl bych pozvat všechny pokřtěné děti našich farností na vyučování náboženství, které v průběhu měsíce začne v obou farnostech. Náboženství se v Kateřinkách bude učit na škole „Vrchní“ a v Jaktaři na církevní škole. Samozřejmě i děti z ostatních škol mohou docházet na tyto hodiny. Rozvrh hodin bude vyvěšen v průběhu měsíce na nástěnkách i na internetových stránkách, jakmile se sejdou přihlášky a domluví se časy vyučování. Zvu je také k pravidelné účasti na nedělní mši svaté. Na konci každé z nich dostanou nedělní obrázek a sladkost.
 • Chci nabídnout všem dospělým, kteří by se chtěli dát pokřtít, nebo se chtějí připravit k první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání, možnost společných katechezí na faře. Tyto katecheze budou otevřené i pro farníky, kteří se chtějí prohloubit ve své víře, ale iniciační svátosti již přijali. Nahlásit své jméno a kontakt můžete v sakristiích našich kostelů.
 • Chtěl bych pozvat další chlapce ke službě oltáře. Zájemci se můžete nahlásit v sakristii. Příprava pak bude ve dnech, kdy se společně domluvíme. Stávající ministranty chci pozvat na pravidelné schůzky. Předběžně by byly co dva týdny v sobotu dopoledne.
 • Úřední hodiny, kdy je možné domluvit přijetí sv. svátostí, vydat potvrzení o křtu či vyřídit další záležitosti, budou bezprostředně po mších svatých v Jaktaři ve středu a v Kateřinkách v pátek. Domluvit zaopatření nemocné osoby nebo zařídit pohřeb je možné kdykoli po telefonické domluvě.
 • V sobotu 12. září v 17 hodin budeme na faře promítat fotky z letošního scholového tábora, který se uskutečnil v srpnu ve Slavkově u Brna. Srdečně zveme všechny účastníky a ale i další zájemce, případně ty, kteří se letošního tábora nemohli zúčastnit, ke společnému ohlédnutí za tím, co jsme na táboře prožili.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 9. do 13. 9. 2020

Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

 • Začíná školní rok 2020/2021. Na závěr dnešní mše svaté obdrží zvláštní požehnání žáci a studenti. Zahajovací mše sv. církevní školy v Jaktaři bude zde v úterý 1. 9. v 8:30 hod. Na ni jsou zváni všichni farníci. Naši studenty vybízím, aby se před začátkem školního roku vyzpovídali!
 • Nejbližší pátek je první v měsíci, budou tedy obvyklé návštěvy nemocných – ve čtvrtek především v Jaktaři a v pátek především v Kateřinkách.
 • Příští neděle je první nedělí měsíce září, mění se tedy desátky Živého růžence. Dále bude po mši svaté v Jaktaři na faře kavárna a knihovna.
 • Chtěl bych pozvat všechny pokřtěné děti našich farností na vyučování náboženství, které v průběhu měsíce začne v obou farnostech. Náboženství se v Kateřinkách bude učit na škole „Vrchní“ a v Jaktaři na církevní škole. Samozřejmě i děti z ostatních škol mohou docházet na tyto hodiny. Rozvrh hodin bude vyvěšen v průběhu měsíce na nástěnkách i na internetových stránkách, jakmile se sejdou přihlášky a domluví se časy vyučování.
 • Zvu také naše děti k pravidelné účasti na nedělní mši svaté. Na konci každé z nich dostanou nedělní obrázek a sladkost.
 • Chci nabídnout všem dospělým, kteří by se chtěli dát pokřtít, nebo se chtějí připravit k první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání, možnost společných katechezí na faře. Tyto katecheze budou otevřené i pro farníky, kteří se chtějí prohloubit ve své víře, ale iniciační svátosti již přijali. Nahlásit své jméno a kontakt můžete v sakristiích našich kostelů.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 8. do 6. 9. 2020

Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

 • V tomto týdnu pokračuje dovolená duchovního správce. Mše svaté budou slouženy podle aktuálního pořadu bohoslužeb. Úřední záležitosti je možné vyřídit v měsíci září. Domluvit zaopatření nemocných nebo pohřeb je možné na telefonním čísle farnosti.
 • Pro zjednodušení pastorace obou farností a dvou opavských nemocnic bylo zrušeno jaktařské telefonní číslo a ponecháno číslo Kateřinek jako jediné oficiální farní číslo. E-maily obou farností zůstávají v platnosti; je možné psát na kterýkoliv z nich. K internetovým stránkám farnosti Jaktař budou připojeny informace z farnosti Kateřinky, aby tak vznikly jedny stránky pro obě farnosti. Rovněž z důvodu zjednodušení a také pro dosažení nižších výdajů byly zřízeny nové účty obou farností u Fio banky. Staré účty ještě po nějaký čas poběží, pak ale budou zrušeny. Všechny tyto změny jsou již uvedeny na internetových stránkách.
 • V úterý 25. srpna se v kostele sv. Vojtěcha v 19 hodin uskuteční slavnostní koncert k inauguraci renovovaných varhan. Účinkují: Petr Čech (varhany), Alena Mazgajová Čechová (housle), Patricia Janečková (zpěv).
 • Blíží se začátek školního roku 2020/2021. Příští neděli 30. 8. budeme prosit Ducha Svatého o pomoc pro všechny žáky a studenty. Zvláště oni jsou na tyto mše sv. zváni, kdy na závěr obdrží zvláštní požehnání. Zahajovací mše sv. církevní školy v Jaktaři bude v úterý 1. 9. v 8:30 hod. ve farním kostele. Všichni studující jsou také zváni, aby se před začátkem školního roku vyzpovídali!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 8. do 30. 8. 2020

Ohlášky z 20. neděle v mezidobí

 • Dnes probíhá v našich kostelích měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaše dary!
 • Naše jaktařská schola se dnes vrací ze svého soustředění. Věříme, že všichni účastníci prožili požehnaný čas.
 • Pro zjednodušení pastorace obou farností a dvou opavských nemocnic bylo zrušeno jaktařské telefonní číslo a ponecháno číslo Kateřinek jako jediné oficiální farní číslo. E-maily obou farností zůstávají v platnosti; je možné psát na kterýkoliv z nich. K internetovým stránkám farnosti Jaktař budou připojeny informace z farnosti Kateřinky, aby tak vznikly jedny stránky pro obě farnosti. Rovněž z důvodu zjednodušení a také pro dosažení nižších výdajů byly zřízeny nové účty obou farností u Fio banky. Staré účty ještě po nějaký čas poběží, pak ale budou zrušeny. Všechny tyto změny jsou již uvedeny na internetových stránkách.
 • Ve dvou posledních srpnových týdnech čerpá duchovní správce svou dovolenou. Mše svaté budou slouženy podle aktuálního pořadu bohoslužeb. Úřední záležitosti je možné vyřídit v měsíci září. Domluvit zaopatření nemocných nebo pohřeb je možné na telefonním čísle farnosti.
 • V neděli 23. 08. se uskuteční tradiční Orelská pouť na sv. Hostýn. Podrobnosti a způsob přihlašování jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 8. do 23. 8. 2020

Ohlášky z 19. neděle v mezidobí

 • V našich farnostech proběhl příměstský tábor. Pán Bůh zaplať všem, kteří ho připravili! Jaktařská schola dnes odjíždí na své soustředění, vyprošujeme jim Boží požehnání a krásný a plodně strávený čas.
 • Ve čtvrtek bude v kostele minoritů fatimská pobožnost. Podrobnosti jsou na nástěnkách.
 • V sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to doporučený svátek, proto by se měl každý věřící katolík, který nemá nějakou překážku, účastnit mše svaté. V Kateřinkách bude mše sv. jako obvykle v 8:00 hod. a na Jaktaři je přidána v 17:30 hod. Podle tradice se dnes světí byliny a květiny. Můžete si je tedy přinést a budou po mši sv. posvěceny.
 • Příští neděle je třetí nedělí v měsíci. V obou farních kostelích bude měsíční sbírka na opravy.
 • V neděli 23. 08. se uskuteční tradiční Orelská pouť na sv. Hostýn. Podrobnosti a způsob přihlašování jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 8. do 16. 8. 2020

Ohlášky z 18. neděle v mezidobí

 • Dnes je první neděle v měsíci, posouvají se tajemství Živého růžence. Po mši svaté bude na faře v Jaktaři farní kavárna a možnost půjčit si knihy v knihovně. Jste co nejsrdečněji zváni.
 • Tento týden probíhá příměstský tábor pro děti na jaktařské faře. Účastníky můžeme doprovázet svou každodenní modlitbou.
 • V pondělí 3. 8. se uskuteční u opavských minoritů v kostele sv. Ducha slavnost Porcinkule. Slavnostní mše sv. budou slouženy v 7:00, 8:00 a 17:00 hod. Po splnění obvyklých podmínek je možnost získat plnomocné odpustky.
 • Pátek tohoto týdne je první v měsíci. Ve čtvrtek a v pátek budou tedy probíhat návštěvy nemocných. Jste zváni přihlásit své příbuzné, známé nebo sousedy, kteří by měli zájem.
 • V neděli 23. 08. se uskuteční tradiční Orelská pouť na sv. Hostýn. Podrobnosti a způsob přihlašování jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 8. do 9. 8. 2020

Ohlášky ze 17. neděle v mezidobí

 • V sobotu 25. 7. proběhla tradiční pouť ke sv. Anně u její kaple nad Jaktaří. Pán Bůh zaplať všem, kteří se jí zúčastnili!
 • Příští neděle je první neděle v měsíci, posouvají se tajemství Živého růžence.
 • Příští neděli se také uskuteční farní kavárna na faře v Jaktaři po mši svaté. Bude rovněž možnost zapůjčit si knihy z farní knihovny. Všichni jsou srdečně zváni!
 • Ve farnosti Jaktař proběhne příměstský tábor pro děti od 3. 8. do 7. 8. Podrobnosti a informace k přihlašování jsou na nástěnce. Děti z obou farností jsou srdečně zvány.
 • Pán Bůh zaplať všem, kteří darovali květiny ze svých zahrad do našich kostelů. V průběhu celého léta je můžete i nadále nosit a to na Jaktaři nejlépe ve středu přede mší sv. a v pátek v Kateřinkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 7. do 2. 8. 2020

Ohlášky z 16. neděle v mezidobí

 • Minulou neděli se uskutečnilo posvěcení obnoveného kříže v Kateřinkách. Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří se této chvíle zúčastnili, a zvláště těm, kteří se o jeho obnovu postarali!
 • Zemřel pan Antonín Jakubík, který několik let vykonával varhanickou službu ve farnosti Kateřinky i mnoha jiných farnostech. Jeho pohřeb bude v pondělí 20. 7. v 15:00 hod. v Kateřinkách. Ať jej dobrý Pán odmění za jeho práci!
 • V sobotu 25. 7. v 15:00 hod. proběhne tradiční pouť ke sv. Anně u její kaple nad Jaktařem. Všichni farníci jsou srdečně zváni!
 • Ve farnosti Jaktař proběhne příměstský tábor pro děti od 3. 8. do 7. 8. Podrobnosti a informace k přihlašování jsou na nástěnce. Děti z obou farností jsou srdečně zvány.
 • Prosíme všechny farníky, kteří mají dostatek květin na svých zahradách, aby jimi neváhali ozdobit naše kostely. Do každého kostela je možné donést před jakoukoli mší svatou květiny do sakristie.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 7. do 26. 7. 2020