Ohlášky z 15. neděle v mezidobí

 • Tento týden pokračuje dovolená duchovního správce. Vyřizování úředních záležitostí bude možné na konci července. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
 • Zveme děti na příměstský tábor, který letos proběhne v termínu 5. – 9. srpna na jaktařské faře. Podrobnosti jsou na plakátcích a přihlášky jsou vzadu v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 7. do 21. 7. 2023

Ohlášky z 14. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za účast na všech poutích v posledních dnech (Jaktař, Milostovice, Vlaštovičky – Dům CM) i za veškerou pomoc a účast na farním dnu!
 • Tento týden budu mít dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí bude možné na konci července. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 11. 7. bude v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence (mše sv. o dva týdny později).
 • Zveme děti na příměstský tábor, který letos proběhne v termínu 5. – 9. srpna na jaktařské faře. Podrobnosti jsou na plakátcích a přihlášky jsou vzadu v kostele.
 • Ještě jednou přeji všem farníkům požehnaný čas prázdnin a dovolených. Prosím pamatujte na sv. zpověď před cestováním a také na osobní modlitbu i nedělní mši sv. během dovolené!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 7. do 14. 7. 2024

Ohlášky z 13. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za jaktařskou sbírku na náš kostel. Dnes odpoledne jste srdečně zváni na farní den: v 14:30 h. bude v jaktařském kostele pobožnost a svátostné požehnání a poté se usadíme na farní zahradě. Stačí vzít s sebou něco málo sladkého ke kávě a další občerstvení je zajištěno. Moc vás všechny zvu!
 • Velké Pán Bůh zaplať biřmovancům za společné přípravy! Během prázdnin se scházet samozřejmě nebudeme. V září bude první schůzka v pátek 6. 9.
 • Končíme celoroční aktivitu pro děti – sbírání obrázků. Prosím rodiče, aby dětem pomohli odstřihnout z obrázků spodní okraj a nalepit ho na hlavní stránku. Dnes a příští neděli mohou přinést děti „koláž“, která vznikne nalepením, a obdrží odměnu za celoroční snahu!
 • Ve čtvrtek 4. 7. budou obchůzky nemocných před prvním pátkem.
 • V sobotu 6. 7. uzavřou v jaktařském kostele církevní sňatek Radek Sikora a Monika Jaroňková.
 • Zveme děti na příměstský tábor, který letos proběhne v termínu 5. – 9. srpna na jaktařské faře. Podrobnosti jsou na plakátcích a přihlášky jsou vzadu v kostele.
 • Přeji všem farníkům požehnaný čas prázdnin a dovolených. Prosím pamatujte na sv. zpověď před cestováním a také na osobní modlitbu i nedělní mši sv. během dovolené!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 6. do 7. 7. 2024

Ohlášky z 12. neděle v mezidobí

 • Tento týden se naposledy před prázdninami sejdeme s biřmovanci: ve středu 26. 6. v Jaktaři v 18:15 h. a v pátek 28. 6. v Kateřinkách v 18:15 h. Prosím všechny o účast!
 • Ve čtvrtek 27. 6. v 9:30 h. bude v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence.
 • V pátek 28. 6. v 8:30 h. poděkujeme v jaktařském farním kostele spolu s církevní školou sv. Ludmily za uplynulý školní rok. Jste srdečně zváni!
 • V sobotu 29. 6. slavíme v celé církvi slavnost apoštolských knížat sv. Petra a Pavla. Jelikož je to doporučený svátek budou v sobotu mše sv. jako v běžnou neděli (Jaktař v 8:00 a Kateřinky 9:30). V neděli pak mše sv. jako každý rok vyměníme. V Kateřinkách bude v 8:00 h. a v Jaktaři v 9:30 h., jelikož je to pouť farního kostela. Prosím, zapamatujte si tuto výměnu! Vzadu v kostelích si můžete vzít lístečky, které vám tuto změnu připomenou. Sbírka v Jaktaři bude určena na náš kostel. Odpoledne jste srdečně zváni na farní den: v 14:30 h. bude v jaktařském kostele pobožnost a svátostné požehnání a poté se usadíme na farní zahradě. Stačí vzít s sebou něco málo sladkého ke kávě a další občerstvení bude zajištěno. Moc vás všechny zvu!
 • Spolu s koncem školního roku ukončíme si celoroční aktivitu pro děti – sbírání obrázků. Prosím rodiče, aby dětem pomohli odstřihnout z obrázků spodní okraj a nalepit ho na hlavní stránku. Příští neděli nebo neděli poté prosím děti, aby přinesly „koláž“, která vznikne nalepením, a obdrží odměnu za celoroční snahu!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 6. do 30. 6. 2024