Křest

Křest je první ze třech svátostí, které nás uvádí do křesťanského života. Křest znamená ponořit se do Kristovy smrti, umřít starému způsobu podle hříchu a znovu se narodit v Duchu svatém k novému životu – stát se novým stvořením. Pokřtěn může být každý člověk, který ještě nebyl pokřtěný. U dítěte se zaručují rodiče (alespoň jeden z rodičů), že dítě povedou k Bohu, k životu v Církvi.