Koncept vs. publikovaný příspěvek

Příspěvky a stránky se mohou obecně nacházet ve třech různých stavech:

  1. Koncept – tento stav je výchozí pro každý nový příspěvek. Koncepty jsou skryté běžným návštěvníkům stránek. Lze je prohlížet a upravovat pouze z prostředí administrace.
  2. Čekající na schválení – mezistav, používá se pouze tehdy, pokud někteří uživatelé nemají právo publikovat koncept.
  3. Publikováno – příspěvek v tomto stavu je viditelný všem návštěvníkům stránek. Proto by se měl příspěvek publikovat až tehdy, obsahuje-li všechny zamýšlené informace (text, fotografie) apod. V publikovaném příspěvku je stále možné provádět změny, ale měly by to být spíše drobné opravy, např. překlepy apod.

Pro potřeby farních stránek si vystačíme pouze se stavy Koncept a Publikováno, protože každý člen redakce, který má přístup do administrace, má také právo publikovat příspěvky (neboli oprávnění šéfredaktora).

Důležité je, že každý nově vytvořený příspěvek je nejdříve ve stavu Koncept a to až do té doby, dokud někdo z redaktorů neklikne na tlačítko Publikovat.