Rozdělení příspěvku na úvodník a pokračování

Rozdeleni_01_c

V místě, kde chcete rozdělit text na úvodník a pokračování, vytvořte prázdný odstavec a umístěte do něj blikající kurzor.

Rozdeleni_02_c

Kliknutím na tlačítko vložte značku pro pokračování textu.

Rozdeleni_03_c

Klikněte na tlačítko Aktualizovat nebo Uložit koncept. Záleží na stavu příspěvku, zda-li je publikovaný, či nikoliv.