Upravení stránky

Upravit_stranku_01_c

Klikněte na odkaz Stránky v hlavním menu.

Upravit_stranku_02_c

Ze seznamu vyberte stránku, kterou si přejete upravit a klikněte na její název.

Upravit_stranku_03_c

Upravte obsah stránky požadovaným způsobem. Až budete hotovi klikněte na tlačítko Aktualizovat, popřípadě na tlačítko Uložit koncept. Záleží na tom, jestli byla stránka již publikována nebo ne.