Vytvoření nového příspěvku

Koncept_01_c

V hlavním menu klikněte na Příspěvky.

Koncept_02_c

Dále klikněte na tlačítko Vytvořit příspěvek.

Koncept_03_c

Vyplňte název nového příspěvku a jeho obsah.

Koncept_05_c

Zaškrtněte vhodné rubriky (kategorie) pro tento příspěvek.

Koncept_04_c

Klikněte na tlačítko Uložit koncept nebo Publikovat. Upozornění: tlačítko Publikovat použijte až tehdy, budete-li si jisti, že příspěvek obsahuje všechno potřebné, je zkontrolovaný na pravopisné a stylistické chyby a nebudete jej už významně měnit (přidávat fotografie apod.).