LOGO, a báseň z farního dne od mistrů – Barča Jelonková, Zdeněk Jelonek