Nám, nám narodil se…

Za radostného zvuku zpěvu, varhan a houslí jsme oslavili slavnost Narození Páně. Po mši svaté se děti šly poklonit k jesličkám malému Ježíškovi.

Radostné a pokojné svátky Božího narození!