4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Středa – Štědrý den
Čtvrtek – Slavnost Narození Páně
Pátek – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Sobota – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Neděle – SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

• Mezi nedělními mšemi budu zpovídat a také podle zájmu po mši svaté. Děti po mši svaté v 9.30 hod. jsou zvány na tvoření ozdob na stromeček.
• V pondělí bude ráno v 7.00 hod. v Jarkovicích. V 9.00 hod. bude zdobení stromků a stavění betléma (mládež).
• V úterý bude poslední rorátní mše svatá v 7.00 hod. ve farním kostele.

• Ve středu je Štědrý den – půlnoční bude ve 21.00 hod. v Jaktaři.

• Ve čtvrtek a v pátek budou mše svaté jako v neděli. Jinak jsou mše svaté jako obvykle. Po mši svatá o Slavnost Narození Páně v 9.30 hod. vás zveme na zpěvy u Jesliček.

• Sobotní večerní mše svatá bude ve Vlaštovičkách v 18.00 hod.

• Příští neděli je Svátek sv. Rodiny, při mši svaté v 9.30 hod. bude obnova manželských závazku pro manželské páry. A poté jste srdečně zváni na VÁNOČNÍ POSEZENÍ do kulturního sálu v Milostovicích v 14.30 hod., kde si společně můžeme zazpívat koledy, prosím všechny, kdy mohli vzít trochu cukroví.