Sešli jsme se na pouti

V sobotu 3. října se čtyřicítka farníků naší farnosti zúčastnila farní pouti na Cvilín. První z nás dorazili v 9.30 a začali modlitbou růžence. V 10 hodin sloužil otec Petr mši svatou a po ní mohli zájemci uctít obraz Panny Marie. Během celého dopoledne byla příležitost ke svátosti smíření – zpovídal o. Sebastian.

Počasí bylo nádherné, prostředí skvělé, poutníci veselí … a už těšíme na další pouť.

Jan Hanuš