ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU

Milí farníci, přijměte pozvání ke mši svaté v pátek 2.9. v 17.30 hod. u příležitosti začátku nového školního roku 2016/2017. Spojme se v prosbě k Duchu svatému, ať nás jeho síla provází v čase studia a práce, ať nás chrání před zlem a pomáhá nám objevovat velikost Božího MILOSRDENSTVÍ. Bez Božího požehnání marné lidské namáhání. S pozdravem o. Petr