Archiv autora: Petr Kříbek

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Středa – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hl. patronů Moravy
Neděle – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu je slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše svaté budou takto:
  • Milostovice v 9.30 hod.
  • Charitní kaple Vlaštovičky v 14.00 hod.
  • Jaktař v 17.30 hod.
 • Příští neděli zveme do farní kavárny a bude otevřena farní knihovna.
 • Od pátku začíná večerní mši svatou v 17.00 hod. františkánské setkání na Cvilíně.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

 

Středa – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Neděle – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

 • V pondělí bude od 17.00 hod. adorace před mši svatou a možnost sv. smíření ve Vlaštovičkách a také ve čtvrtek v Milostovicích.
 • V pátek je slavnost Nej. Srdce Ježíšova po večerní mši svaté bude možnost společné adorace.
 • V sobotu ráno v 7.00 hod. bude mše svatá ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.
 • 25. června v neděli nás čeká pouť ke cti sv. Petra a Pavla. Odpoledne bude v 14.30 hod. adorace v kostele a poté se přesuneme na farní zahradu. Srdečně zvu všechny farníky.
 • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

… a takto u nás slavnost vypadala…

7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka sv. Zdislavy
Středa – Svátek Navštívení Panny Marie
Čtvrtek – Památka sv. Justina, mučedníka
Pátek – První pátek
Sobota – Svatodušní vigilie
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
 • V pátek po mši svaté bude společná řízená adorace.
 • V sobotu nebude ráno mše svatá, ale večer vigilie svatodušní ve 20.00 hod.
 • Noc kostelů proběhne 9. června v pátek, prosím o modlitbu.
 • Příští neděli po mši svaté bude ministrantská schůzka.

6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

 

Čtvrtek – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Pátek – Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 • Ve čtvrtek je SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod.
 • První svaté přijímání proběhne příští neděli 28. 5. v 9.30 hod.
 • Noc kostelů proběhne 9. června v pátek, prosím o modlitbu.
 • V neděli v 15.00 hod. proběhne biskupské svěcení Mons. Martina Davida, generálního vikáře v katedrále.

5. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
Sobota – Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Neděle – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V pondělí od 17.00 hod. je výstav NS a možnost sv. smíření ve Vlaštovičkách.
 • Ve čtvrtek od 17.00 hod. je výstav NS a možnost sv. smíření v Milostovicích.
 • Ve čtvrtek po mši svaté v 18.30 hod. bude setkání rodičů děti, které jsou k prvnímu sv. přijímání.
 • V sobotu 20. května slavíme v kapli ve Vlaštovičkách poutní mši svatou ke cti sv. Jana Nepomuckého v 9.00 hod.
 • V neděli při mši svaté v 9.30 hod. budou pokřtěné dvě holky ze 4. třídy církevní školy.
 • První svaté přijímání proběhne v neděli 28. 5. v 9.30 hod. A také tu neděli v 15.00 hod. proběhne biskupské svěcení Mons. Martina Davida, generálního vikáře v katedrále.

3. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Josefa, dělníky
Úterý – Památka sv. Atanáš, biskupa a učitele církve
Středa – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Sobota – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Neděle – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné a ty, které navštěvují ve čtvrtek budu navštěvovat ve středu od 11.00 hod.
 • V sobotu mše svatá bude v 7.00 hod. na faře, protože je památka sv. Jana Sarkandra.
 • V sobotu je svatba v 11.00 hod. Marie Šoltysová – Jiří Otipka
 • Tento týden je týden modliteb za povolání
 • Májové pobožnosti budou po každé mši svaté. 13. května bude mše svatá v 17.30 hod. ke cti PM, která se zjevila ve Fatimě.
 • Příští neděli je ministrantská schůzka po mši svaté.
 • Přednáška P. Ladislava Heryána, kněze na téma: „O Božím milosrdenství mezi námi“ proběhne 3. května v aule Slezské univerzity Na Rybníčku v Opavě.

 

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pondělí – Velikonoční oktáv
Neděle –2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství

 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE od 18.45 hod. na téma: Plodnost jako manželské dobro.
 • Farní pouť se uskuteční v sobotu 29. 4., pojedeme do Dubu na Moravě a poté do Kroměříže do Arcibiskupských sklepů. Vyjedeme v 7.30 hod. a návrat do 19.00 hod. Prosím pište se na papír vzadu v kostele.
 • Rád bych na závěr, chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o pěkné prožívání velikonočního tridua – uklizečkám, těm, kteří nazdobili kostel; schole, ministrantům, varhaníkům, i těm, kteří pomohli vyleštit svícny, těm, kteří dělali technické zabezpečení, jsem si vědem, že mnohé z Vás to stalo hodně času a jsem za to Pánu Bohu vděčný, protože bez vaší práce by liturgie nebyla nádherné prožívána. A v neposlední řadě, bych chtěl také poděkovat vám všem, kteří jste se účastnili, že jsme společně mohli proniknout tajemství velikonoční oběti.

 

5. NEDĚLE POSTNÍ

Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

 • Příští neděli křížová cesta v neděli nebude.
 • Příští neděli (květná) mše svatá bude jenom v 9.00 hod. s žehnáním kočiček a průvodem.
 • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné a budu jim udělovat pomazání nemocných.
 • Tento pátek povedou křížovou cestu MINISTRANTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.

Celý příspěvek

PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ

Čtvrtek 6. 4. – kaple Milostovice – 17.00 – 17.30 hod.; po mši sv. dle potřeby
Pátek 7. 4. – kostel Jaktař – 16.45 – 17.30 hod.; po mši svaté dle potřeby
Sobota 8. 4. – kostel Jaktař – 6.30 – 7.00 hod.; od 7.30 – dle potřeby
Neděle 9. 4. – kostel Jaktař – 8.15 – 9.00; po mši dle potřeby
Pondělí 10. 4. – kaple Vlaštovičky – 17.00 – 17.30 hod.; po mši sv. dle potřeby
Úterý 11. 4. – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.; po mši dle potřeby
Středa 12. 4. – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.; po mši dle potřeby

4. NEDĚLE POSTNÍ

Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Příští neděli bude v 15.00 hod. křížová cesta ve farním kostele za FARNOST.
 • V pondělí v 17.00 hod. je možnost adorace a také sv. smíření před večerní mši svatou ve Vlaštovičkách.
 • Ve čtvrtek 30. 3. budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: Cíl manželství a svátostná povaha manželství.
 • Tento pátek povedou křížovou cestu TATÍNKOVÉ. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.
 • 31. 3. v pátek budu navštěvovat nemocné, které nenavštěvují na první pátek a přijímají svátosti pouze před svátky. Prosím o nahlášení nemocných v zákristii.

Celý příspěvek