Květná neděle

Dnes jsme si společně s celou církví připomněli slavný vjezd Krista Pána do Jeruzaléma.

…Květnou nedělí církev vstupuje do tajemství svého Pána ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného… …Ježíšův vjezd do Jeruzaléma je předobrazem jeho královské a velekněžské vznešenosti…Křesťané napodobují volání a projevy zástupů, které vyšly naproti Pánu a volaly „Hosana“… (Z misálu)