Archiv rubriky: Nezařazené

Týden modliteb za jednotu křesťanů ve dnech 18.–25. ledna 2023

Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná tuto středu, koná se ve dnech 18. – 25. ledna 2023. Jeho mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17).

Při této příležitosti se v pondělí 23. ledna uskuteční ekumenická modlitba za přítomnosti českých a moravských biskupů a představitelů Ekumenické rady církví v ČR (ERC). Koná se v modlitebně Evangelické církve metodistické v Ječné 19 v Praze, začátek v 18 hodin. Kázat bude plzeňský biskup Tomáš Holub.

Plakát k ekumenické modlitbě 23. ledna 2023

Oficiální materiály k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů včetně textů modliteb a programu naleznete zde.

Evropské synodální setkání v Praze se blíží

image:Image 23/source/orig/22258_snimek-obrazovky-2023-01-14-v-8-51-42.pngNa první část kontinentálního setkání, 5.–9. února 2023, dorazí do hlavního města 200 účastníků z celé Evropy, z toho 156 osob budou tvořit delegáti z 39 biskupských konferencí. Každá konference vyšle delegaci 4 osob složenou z předsedy dané konference a 3 dalších členů. Dalších 44 hostů budou zástupci společenství či hnutí reprezentujících celou katolickou církev. Společně s nimi bude dalších 390 účastníků připojeno online.

Každá biskupská konference představí výsledky synodálního procesu ve své zemi. Delegáti budou rozděleni do menších pracovních skupin na základě jazyka, národnosti a stavu. Výsledky práce těchto jazykových skupin (angličtina, italština, němčina, francouzština a polština) budou předány sekretariátu CCEE. Ve čtvrtek 9. února se předpokládá diskuze nad finální podobou dokumentu této synodální fáze.

V rámci Evropského synodálního setkání se v pražské katedrále uskuteční 8. února 2023 slavnostní bohoslužba za účasti delegátů z celé Evropy. Mši, která začíná v 18 hodin, bude předsedat sekretář Synody kardinál Mario Grech, spolu s ním budou koncelebrovat předsedové evropských biskupských konferencí. Mše je otevřená pro veřejnost a jsou na ni zvání všichni příznivci synodálního procesu v České republice.

V druhé části setkání, 9.–12. února, bude program pokračovat jednáním již jen 39 předsedů Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), kdy se budou zabývat mimo jiné i reflexí výsledků z předchozích dní.

Novináři, kteří se chtějí na kontinentální shromáždění akreditovat, se musí obrátit přímo na CCEE prostřednictvím adresy accreditation.media@ccee.eu

 

Soubory ke stažení

Neděle Božího slova

Třetí neděli v liturgickém mezidobí vyhlásil papež František jako Neděli Božího slova.

V tomto oddílu najdete:

  • Církevní dokumenty
  • Impulsy ke slavení
  • Pokyny ke sbírce

Plakát ke stažení a tisku zde: plakát k neděli Božího slova 2023

Dopis Otce biskupa Zdenka Wasserbauera: Dopis biskupa

Slavit Neděli Božího slova je možné ve farním společenství, ale i v rodině, v soukromí: Impulsy ke slavení neděle Božího slova

Plakát ke stažení a k tisku: plakát Jak číst Bibli

Ohlédnutí za podzimem 2022 v Jaktaři

Obecní slavnosti Palhanec

V sobotu 27. srpna proběhly na Palhanci obecní slavnosti. Na jejich úvod byla na palhaneckém hřišti sloužena mše svatá, na kterou dorazilo několik desítek lidí, a společně s naším o. Markem a v doprovodu jaktařské scholy jsme prosili i děkovali za obec.

 

Požehnání studentům

První neděli v září jsme při mši svaté prosili o dary Ducha svatého do nového školního roku zejména pro všechny školou povinné. Na konci mše svaté o. Marek všem žákům a studentům požehnal.

 

Scholička a schola

Po prázdninové přestávce je od září každý pátek odpoledne na faře v Jaktaři opět rušno. V 16h se schází mladší děti ve scholičce, kde společně zpívají, hrají si, povídají si o Pánu Ježíši a společně něco tvoří. Od 17 hodin se potom pravidelně schází velká schola.

 

Celoroční aktivita pro děti

Cesta za Ježíšem – takový je název celoroční aktivity, kterou pro děti připravilo katechetické centrum olomouckého arcibiskupství. Každou neděli má o. Marek na konci mše svaté krátké slovo pro děti s úkolem na celý týden a kromě sladkosti dostávají děti kartičku s tematickým obrázkem.

 

Misijní neděle

23. října proběhla v naší farnosti Misijní neděle. Při mši svaté jsme pamatovali na lidi ze všech kontinentů a prosili za misijní dílo. Tyto úmysly se promítly i do modlitby přímluv, při které děti nesly průvodem k obětnímu stolu předměty symbolicky vyjadřující něco z misií. Po mši svaté jsme měli možnost zakoupit si různé dobroty přinesené farníky a přispět tak na misie.

 

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 24. listopadu se v jaktařském kostele sešlo asi 15 kněží z opavského děkanátu, aby zde sloužili mši svatou za své zemřelé spolubratry.

 

Návštěva sv. Mikuláše

Na 2. neděli adventní (4. prosince) nás na konci mše svaté navštívil vzácný host – svatý Mikuláš. Děti ze scholičky ho přivítaly písničkou „Mikuláš, ten dobré srdce má“ a pak s ostatními dětmi se zatajeným dechem poslouchaly, co má sv. Mikuláš na srdci. Zajímalo ho, zda byly děti hodné, povzbudil je k plnění úkolů z adventní aktivity, a nakonec rozdal všem dětem balíčky se sladkostmi.

(foto Lenka Laifertová a Katka Jelonková)