„On vpravdě ráno vzkříšen vstal! Proč hledat v prázdném hrobě dál?“,

zněly radostné zpěvy scholy na Bílou sobotu. Obřady „veliké noci=Velikonoc“ začaly po západu slunce. V kostele se zhasla všechna světla a my jsme se shromáždili kolem ohně, který hořel před kostelem. Po požehnání ohně následovalo požehnání velikonoční svíce – „paškálu“.

Vstoupili jsme do ztemnělého kostela. Navzájem jsme si od sebe zapálili svíce. Světla v kostele působivě přibývalo.Následoval slavnostní velikonoční chvalozpěv, při kterém každý z nás držel v rukou svou hořící svíci.

Poté jsme si vyslechli sedm starozákonních čtení a jedno novozákonní a mohli jsme tak znovu prožít celé dějiny spásy od stvoření světa až po vykoupení lidstva Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.

Za zvuku varhan se rozsvítila v kostele všechna světla a slavnost pokračovala.

Připomněli jsme si svůj křest a obnovili jsme své křestní sliby.

Po obřadech jsme ještě chvíli zůstali v kostele, abychom si se scholou zazpívali několik radostných písní.

Po skončení obřadů jsme se sešli ve farní kavárně. Protože se konala v netradičním čase, podával se netradiční nápoj. Proto jsme farní kavárnu přejmenovali na farní „vinárnu“ a připili jsme si na „věčný život“. :)

Velikonoční noc je oslavou opravdového osvobození, v níž Kristus rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu! Slavíme, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží a láska nad nenávistí.

Co to pro nás znamená? Věříme, že smrtí život nekončí. Radujme se!

www. vira.cz

Zde si můžete poslechnout píseň „On vpravdě ráno vzkříšen vstal!“.