Dokument – Miloslav kardinál Vlk – odcházení

Milí spolufarníci, návštěvníci našeho webu.

Dovoluji si vás upozornit na nový dokument Čt2 věnovaný kardinálu Vlkovi.

Upoutávka.

Dokument k nedožitým osmdesátým pátým narozeninám kardinála Miloslava Vlka připravil pro Českou televizi tým ADV STUDIA s režisérem a kameramanem Janem Hellerem.

Ačkoliv na jaře roku 2010 odchází kardinál Miloslav Vlk do důchodu, je ve stálém styku s lidmi a sleduje dění v naší zemi i ve světě. Prožijeme s ním všední dny „na výminku“, vypravíme se i do Říma za papežem Františkem, zastihneme ho jako papežského legáta na oslavách 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, či nás zavede do své „rodiny“ Hnutí fokoláre.

Poslední roky jeho života jsou také dobou bilancování let strávených ve funkci pražského arcibiskupa. Kardinál Vlk vypráví o svém vztahu k prezidentům Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi. Vzpomíná na to, jak se proměňoval vztah státu a církve. Dokument zachycuje jeho posledních sedm let v celé jejich pestrosti včetně doby, kdy se v nemocnici kardinál Miloslav Vlk připravoval na odchod z pozemského života.

ČT 2 bude pořad opakovat v pondělí 15. 5. v 13:05 hod. a v neděli 21. 5. 05:00 hod.

Text použit ze webu http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=919