Trapisté z Tibhirine.

S podtitulem „Novodobí mučedníci z Alžirska“ napsal Iso Baumer a vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. Tato kniha patří do edice OSUDY, ze které jsem zde již nějaké recenze zveřejnil.

Spolu s autorem se dostaneme v rámci minulého století do příběhu francouzských mnichů přísné cisterciácké řehole zasazené v Alžíru, v místě zvaném Tibhirine – v překladu „zeleninová zahrada“, doslova uprostřed muslimské země.

Do veřejného povědomí se dostali po natočení filmu „O bozích a lidech“. Celý příběh graduje únosem a následnou vraždou šesti bratří této komunity v roce 1996, doplněnou další vraždou místního biskupa a jeho muslimského pomocníka. Dodnes nejsou motivy únosu a vraždy bratří jasně prokázány.

Autor se zamýšlí nad postoji v souvislostech časových, etnických, hospodářských, politických už méně a dalších. Nechává na povrch vyplout teze o možných řešení i dnešních mezi-náboženských konfliktech, jejich nadčasových řešení, paradoxů při porovnávání s církví v Evropě apod.

Doporučuji mimo jiné k doplnění si informací z tzv. muslimského světa. A také třeba na rozjímání nad mou ochotou nasadit pro Ježíše svůj život.

Pěkné počtení vám přeje Tomáš Pchálek.