Letní spolčování v Bohdanovicích podle žalmu 17, 05

Poslední červencový týden jsme se vydali na spolčácký výlet. Přes to, že jsme tentokrát neodjeli daleko, strávili jsme krásné dny. Obešli jsme Slezskou Hartu, plavili jsme se na lodi, vyšplhali jsme Velký Roudný, odvážní otužilci se koupali v jakartovických jezírkách a večery jsme trávili s kytarou u ohně.

Hráli jsme hry venku i vevnitř. Úspěch sklidila aktivita „Běh o hodnoty“- po běhu následovala bouřlivá diskuze o hodnotách-o víře, lásce, přátelství, manželství, naději, církvi, …

Každý den byl zakončen modlitbou a ztišením v „oáze“.

Měli jsme radost, když za námi přijel otec Petr, abychom slavili mši svatou. Protože jsme mu vděční za mnohé, nejen za přátelství a duchovní vedení, které nám věnoval, připravili jsme pro něj jako překvapení malou hru. Hru jsme pojmenovali Procházka. (pozn. Tento kultovní pojem vznikl kdysi v Tatrách, kdy jsme se vydali s otcem Petrem na „procházku do oběda“. Skutečně jsme se vydali na procházku do oběda, ovšem oběd se podával v pět hodin odpoledne :).) Otec Petr dostal mapu Bohdanovic a pokyn „vyhrát!“. Na cestě jsme byli připraveni my, členové spolča. Každý člen spolča držel v ruce lístečky s testovými otázkami přímo pro otce Petra. Otázky si můžete prohlédnout v galerii. Můžu prozradit, že otec Petr hru úspěšně dokončil. A to dokonce jako vítěz! :) Dostal od nás ponožky na další životní cesty a knihu Osm kroků ke štěstí.

Přejeme otci Petrovi ochranu Panny Marie, Boží požehnání a inspiraci Duchem Svatým na všech jeho procházkách životem!

Spolčáci