Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 aneb „Nebojte se!“

Celostátní setkání mládeže probíhají v duchu (nebo Duchu? :)) světových dnů mládeže a konají se přibližně jednou za 5 let. Motto letošního setkání znělo: „Nebojte se!“.

Členové našeho spolča se nebáli a ve dnech 15.–20. 8. 2017 přijeli do Olomouce, aby se setkali s dalšími 6 500 mladými lidmi z celé České republiky.

Byl připraven bohatý program: Biskupové, kněží a další zajímaví hosté (například režisér Jiří Strach či zpěvák Pavel Helan) nás během setkání povzbuzovali, „abychom se nebáli života, lásky, budoucnosti, abychom se nebáli být sami sebou, abychom se nebáli uvěřit Kristu a svědčit o Něm svým životem.“

Každý den byla sloužena mše svatá, bylo připraveno mnoho přednášek, workshopů a koncertů. V průběhu celého setkání bylo otevřeno mnoho kulturních památek a klášterů, které jsme tak měli možnost navštívit.Společně jsme se modlili, zpívali, sportovali, tančili, chválili Pána a užívali si vzájemného společenství. Také jsme měli možnost zapojit se do dobrovolnických aktivit a udělat něco dobrého pro druhé či pro město Olomouc.

Dny v Olomouci jsme si maximálně užili! Bylo krásné vidět se a mluvit s tolika lidmi, kteří sdílí křesťanské hodnoty.

Poděkování patří všem organizátorům, ale také účastníkům, kteří se nebáli, přijeli a svědčili o živé církvi a vztahu ke Kristu!