Téměř adventní koncert

V neděli 26. 11. – na slavnost Ježíše Krista Krále – si naše schola připravila Téměř adventní koncert – hudební procházku po významných obdobích liturgického roku. Zazněly písně v různých stylech a náladách – veselé vánoční, vážné postní nebo radostné velikonoční. Mezi nejexotičtější žánry, které zazněly, jistě patřil jihoafrický tradicionál a český rap. Atmosféru koncertu si můžete připomenout záznamy několika písní na farním Youtube kanále:

Nebylo možné přehlédnout, že schola byla výrazně početnější, než obvykle. Tolik zpěvaček a zpěváků by vydalo na velký chrámový sbor a nikoli jen scholu. Marie Hanušová tento stav kometovala slovy „… dnes jsme obohaceni o několik občasníků, to jsou ti, kteří s námi zpívají občas, ale velice rádi.“ Ke zpěvákům se přidaly housle, flétny, kytary, klávesy a rozličné perkusivní nástroje – africký buben, rolničky, tamburína a dřevěný „chřestýš“. Na závěrečnou skladbu se přišel ukázat i trombon.

Nejen schola byla početnější než obvykle, stejně tak i posluchači, kteří na koncert přišli. Zaplnili celý kostel a vytvořili nádhernou atmosféru. Nakonec všichni odcházeli navzájem obdarováni svědectvím o radosti, víře a naději.

Za krásné fotografie moc děkujeme fotografu Petru Kubesovi.