Misijní neděle

Dnes jsme oslavili misijní neděli. Ve mši sv. jsme přinášeli symbolické dary a prosby za jednotlivé kontinenty. Na konci bohoslužby zazněla misijní hymna „Pošli mě, půjdu já“. Po skončení obřadů jsme zakoupením vyrobených věcí či upečených dobrot mohli přispět na konto misijní sbírky.