5. neděle postní.

MŠE SVATÉ BUDU SLOUŽIT BEZ ÚČASTI LIDU NORMÁLNĚ V KOSTELE V TU STANOVENOU DOBU, A TU INTENCI, KTERÁ JE NAPSÁNA. JEDINCE VPUSTÍM, ZVLÁŠTĚ TY, KTEŘÍ SI DALI ÚMYSL NA MŠI SVATOU, V TUTO DOBU, NEBO I V JAKOUKOLI JINOU LZE PŘISTOUPIT K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, KE ZPOVĚDI, K POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH, ROZHOVORU. (PO DOMLUVĚ TELEFONEM 737 618 613, NEBO MEILEM – h.mir@seznam.cz – I V JINOU DOBU)

KOSTEL BUDE CELÉ DNY OTEVŘEN PO MŘÍŽ ((plus mínus)) – OD 9:00 DO 18:00 POZOR NESHLUKUJTE SE!!.

30.3. pondělí – 17:30 Jaktař – jsem k dispozici v kostele v Jaktaři.

31.3. úterý –

1.4. středa – 17:30 Jaktař – jsem k dispozici v kostele v Jaktaři.

2.4. čtvrtek –

–– ————–7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – jsem dispozici v kapli na faře.

3.4. pátek – 17:30 Jaktař, 17:00 křížová cesta – jsem dispozici v kostele v Jaktaři, nemocné navštívím jen na požádání.

4.4. sobota – 17:30 Jaktař – jsem dispozici v kostele v Jaktaři.

5.4. neděle – 9:00!!!!! Jaktař – Květná (pašijová) neděle – žehnání ratolestí, průvod, pašije – jsem dispozici v kostele v Jaktaři.

8:00 – nácvik ministrantů na mši svatou – Květné neděle – NEBUDE.

Sbírka nebyla.