Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky z 1. neděle postní

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy kostelů!
 • Postní dobu, kterou jsme začali, můžeme prožít tímto způsobem:
 • Křížové cesty jsou ve stejné časy jako loni. Prosím vás o pomoc s jejich vedením. Papír na zápis je v sakristii.
 • Všichni si opět můžeme vzadu v kostele vybrat své letošní postní předsevzetí, děti mají své postní snažení vyhlášené každou neděli.
 • Postní almužna z ušetřených peněz za odřeknuté věci je letos určena na pomoc rodině slečny Lil, která bojuje s vzácným onemocněním. Opět bude na žádost farníků v průběhu celé postní doby vzadu kasička, do které lze průběžně přispívat. Na nástěnkách naleznete její příběh.
 • Příští neděli je v celém světě sbírka Haléř sv. Petra.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 2. do 25. 2. 2024

Ohlášky z 6. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří se připravili a přijali dnes svátost nemocných. Rovněž všem, kteří pomohli dnešní sbírkou na pojištění kostelů!
 • Popeleční středou vstupujeme do posvátné doby postní. Křížové cesty budou ve stejné časy jako loni. Prosím vás o pomoc s jejich vedením. Papír na zápis je v sakristii. Všichni si opět můžeme vzadu v kostele vybrat své letošní postní předsevzetí, děti budou mít své postní snažení vyhlášené každou neděli postní. Dostáváme velkou milost využít „příhodný čas“, který nám letos Pán dává!
 • Ve středu 14. 2. bude příprava na biřmování na jaktařské faře až v 19:00, v pátek pak v 18:30 h. na kateřinské faře.
 • Příští neděle je třetí v měsíci, sbírka bude na opravu našich kostelů.
 • Na nástěnkách je mnoho plakátků s nabídkou duchovních obnov v době postní. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení CHO) srdečně zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční 17. února 2024 v Marianu na téma Symboly postní doby. Povede ji P. Vladimír Ziffer, kaplan u katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Začíná se mši svatou v 8,30. h.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 2. do 18. 2. 2024

Ohlášky z 5. neděle v mezidobí

 • Dnes se uděluje svatoblažejské požehnání po obou mších sv. Po jaktařské bohoslužbě jste zváni na faru na dobrou kávu.
 • Upřímné Pán Bůh zaplať za pomoc při úklidu vánoční výzdoby!
 • Ve středu 7. 2. v 18:30 h. se sejdeme na jaktařské faře na pastorační schůzce, kde probereme průběh dalšího pololetí ve farnostech. Všichni, kdo chtějí přiložit ruku k dílu, jsou srdečně zváni!
 • V sobotu 10. 2. v 9:00 h. na jaktařské faře bude první příprava na svátost manželství.
 • Příští neděli 11. 2. se bude udělovat při mších sv. svátost pomazání nemocných. Připomínám, že kdo ji chce přijmout, se musí vyzpovídat. Mohou přistoupit ti, kteří mají nad 60 let, nemocní vážnou nemocí, nebo ti, které čeká v nejbližší době operace.
 • Příští neděli 11. 2. bude sbírka na pojištění kostelů.
 • Na nástěnkách je mnoho plakátků s nabídkou duchovních obnov v době postní. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení CHO) srdečně zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční 17. února 2024 v Marianu na téma Symboly postní doby. Povede ji P. Vladimír Ziffer, kaplan u katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Začíná se mši svatou v 8,30. h.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 2. do 11. 2. 2024

Ohlášky ze 4. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na biblický apoštolát!
 • Ve středu 31. 1. v 18:30 h. bude na jaktařské faře další příprava na biřmování. V pátek 2. 2. bude na kateřinské faře příprava až po mši sv. v 19:00 h.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou návštěvy nemocných.
 • Přijměte pozvání na slavení svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Završíme tak dobu, která ještě „dýchala“ Vánoci a naposled zazpíváme koledy. Vemte si prosím s sebou bílé delší svíce – hromnice.
 • V sobotu 3. 2. se bude sklízet vánoční výzdoba: v Jaktaři od 9:00 h., v Kateřinkách v 8:00 h. a úklid od 10:00 h. Prosíme, přijďte pomoci!
 • Příští neděli se bude udělovat svatoblažejské požehnání po obou mších sv. Po jaktařské bohoslužbě jste zváni na faru na dobrou kávu.
 • V neděli 11. 2. se bude udělovat při mších sv. svátost pomazání nemocných. Kdo by ji chtěl přijmout, musí se vyzpovídat. Je vhodné to učinit před prvním pátkem (kdy jsou ostatně Hromnice) a tak se připravit na její přijetí.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 1. do 4. 2. 2024

Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy kostelů!
 • V pátek 26. 1. bude v 18:30 h. na faře v Kateřinkách mimořádná příprava na biřmování, kde probereme obsah prvních setkání, kterých se někteří neúčastnili.
 • Příští neděli je v našich farnostech sbírka na biblický apoštolát.
 • Podle staré tradice se na začátku roku žehnají příbytky. Pokud by někdo chtěl svůj byt nebo dům nechat požehnat, ať se prosím přihlásí v sakristii.
 • Na nástěnce naleznete výzvu o. biskupa k přihláškám do semináře.
 • Na začátku února bych rád zahájil přípravy na uzavření svátosti manželství v našich farnostech. Pokud máte někoho ve svém okolí, kdo by chtěl uzavřít (nebo zplatnit) svůj sňatek před Bohem, předejte mu prosím tuto informaci, ať se může přihlásit.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 1. do 28. 1. 2024