Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky z 25. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na církevní školy!
 • Ve středu 27. 9. v 18:30 h. na jaktařské faře a v pátek 29. 9. v 18:30 h. na faře v Kateřinkách proběhne další příprava na biřmování. Rádi uvítáme i zájemce, kteří na první přípravě nebyli!
 • Ve čtvrtek slavíme v naší zemi slavnost sv. Václava. Je to doporučený i státní svátek. Přijďte prosím všichni na mši sv. V Kateřinkách proběhne odpoledne farní den. V 14:30 h. bude pobožnost a od 15:00 h. začne posezení. Prosím přineste s sebou jen pár kousků něčeho sladkého ke kávě. Vše ostatní bude zařízeno. Jste srdečně zváni!
 • Hodiny náboženství budou: v Jaktaři od října o pátcích v 14:00 h. v budově církevní školy (už ne na faře). A v Kateřinkách od října na ZŠ E.Beneše v pondělky a na ZŠ Vrchní od 15. 9. o pátcích, časy se domluví podle dětí. Moc prosím všechny naše děti, aby chodily do náboženství!
 • Příští neděle je první v měsíci, na jaktařské faře bude po mši sv. káva.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 9. do 1. 10. 2023

Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy!
 • Ve středu 20. září v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v 9.00 h. bude mše sv. při příležitosti 9. diecézní poutě seniorů. Celebrantem bude generální vikář Jan Czudek.
 • Chci nabídnout všem, kdo zatím nebyli biřmováni, možnost se připravit na přijetí této svátosti. Schůzky budou každé dva týdny v obou farnostech. První schůzka bude tuto středu 20. 9. v 18:30 h. na jaktařské faře a tento pátek 22. 9. v 18:30 na faře v Kateřinkách. Nebojte se nikdo přijmout tuto svátost, která završuje sv. křest!
 • Příští neděli bude diecézní sbírka na církevní školy.
 • Hodiny náboženství budou: v Jaktaři od 22. 9. o pátcích v 14:00 h. v budově církevní školy (už ne na faře). A v Kateřinkách od října na ZŠ E.Beneše v pondělky a na ZŠ Vrchní od 15. 9. o pátcích, časy se domluví podle dětí. Moc prosím všechny naše děti, aby chodily do náboženství!
 • Scholička se bude scházet každý pátek v 16:00 h. na jaktařské faře a schola v 17:00 h. Rádi uvítají nové zájemce.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 9. do 24. 9. 2023

Ohlášky z 23. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za letošní poslední sbírku na diecézní mzdový fond!
 • Farnost Hradec nad Moravicí srdečně zve na dnešní tradiční pouť na Slezskou kalvárii. Sraz poutníků je u první kaple v 14:30 h.
 • V sobotu 16. září jsme zváni na benefiční akci Sportovní den pro hospic Pokojný přístav od 9 do 13 hodin v areálu fotbalového hřiště v Kylešovicích. Je připravena řada netradičních disciplín a bohatý doprovodný program. Více informací na nástěnce.
 • Příští neděle je třetí neděle v měsíci, proběhne tedy měsíční sbírka na opravy kostelů.
 • Hodiny náboženství budou: v Jaktaři od 22. 9. o pátcích v 14:00 h. v budově církevní školy (už ne na faře). A v Kateřinkách od října na ZŠ E.Beneše v pondělky a na ZŠ Vrchní od 15. 9. o pátcích, časy se domluví podle dětí. Moc prosím všechny naše děti, aby chodily do náboženství!
 • Scholička se bude scházet každý pátek v 16:00 h. na jaktařské faře a schola v 17:00 h. Rádi uvítají nové zájemce.
 • Chci nabídnout všem, kdo zatím nebyli biřmováni, možnost se připravit na přijetí této svátosti. Schůzky budou každé dva týdny v obou farnostech. První schůzka bude ve středu 20. 9. v 18:30 h. na jaktařské faře a v pátek 22. 9. v 18:30 na faře v Kateřinkách. Nebojte se nikdo přijmout tuto svátost, která završuje sv. křest!
 • Na začátku školního roku bych opět rád vyzval farníky, aby se zapojili do úklidu kostela a posílili stávající skupiny. Opravdu je vaší pomoci potřeba!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 9. do 17. 9. 2023

Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

 • Dnes při obou mší svatých žehnáme dětem a studentům do nového školního a akademického roku. Po jaktařské mši sv. jste opět zváni na faru na dobrou kávu.
 • V pondělí bude mše sv. v jaktařském farním kostele v 8:30 h. na zahájení školního roku církevní školy. Všichni farníci jsou zváni k účasti!
 • Farnost Hradec nad Moravicí srdečně zve na tradiční pouť na Slezskou kalvárii. Uskuteční se v neděli 10. 09. ve 14.30 h. Sraz poutníků je u první kaple.
 • Příští neděli budeme v obou farnostech děkovat za letošní úrodu. Sbírka bude poslední sbírkou na diecézní mzdový a solidární fond.
 • Hodiny náboženství se prozatím domlouvají. Moc prosím všechny naše děti, aby chodily do náboženství!
 • Na začátku školního roku bych opět rád vyzval farníky, aby se zapojili do úklidu kostela a posílili stávající skupiny. Opravdu je vaší pomoci potřeba!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 9. do 10. 9. 2023

Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

 • Ve středu 30. 8. budeme mít na faře v Jaktaři v 18:30 h. pastorační schůzku, kde budeme plánovat další tři měsíce ve farnostech. Všichni jsou zváni!
 • Jelikož je první pátek v měsíci, proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
 • Nově jmenovaný diecézní biskup Mons. Martin David zve všechny na svou slavností inauguraci, která proběhne při mši sv. ve čtvrtek 31. 8. v 16:00 h. Pět minut před začátkem se po celé diecézi rozezní zvony. Bohoslužbu bude přenášet i televize Noe.
 • Příští neděli proběhne při obou mší svatých žehnání dětem a studentům do nového školního a akademického roku. Po jaktařské mši sv. jste opět zváni na faru na dobrou kávu.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 8. do 3. 9. 2023