Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky z 27. neděle v mezidobí

 • Dnes po mši sv. v Jaktaři proběhne na faře kavárna. Jste zváni!
 • Ve středu 5. 10. proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
 • Výuka náboženství je tedy v Jaktaři na faře každý pátek v 14:00 h. V kateřinské farnosti podle rozpisu na nástěnce. Pokud se ještě někdo chce přihlásit, ať se na mě obrátí.
 • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. V Kateřinkách se schola začíná vyvíjet. Všichni rádi přijmou další zájemce.
 • Tuto sobotu jedeme na naši farní pouť do Křtin. Připomínám, že odjezd je z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Návrat je plánován okolo 19:00 h. Zbývají nám poslední dvě volná místa, ještě dnes se můžete přihlásit. Dnes také prosím zaplaťte částku 500 Kč. Pokud se někdo v tomto týdnu odhlásí, musí bohužel ponechat částku jako storno poplatek.
 • Na slavnost sv. Hedviky 16. 10., která letos připadá na neděli, bude po mších svatých možnost zakoupit si křesťanskou literaturu Karmelitánského nakladatelství. Odpoledne v 16:00 h. proběhne v kateřinském kostele benefiční koncert na obnovu našich varhan, který si připravili žáci a vyučující Církevní konzervatoře německého řádu. Všichni jste srdečně zváni!
 • Začal měsíc říjen, proto opět začínáme psát „otčenáškové“ lístky za zemřelé, zvláště za ty, na které jejich blízcí nepamatují. Jsou připravené vzadu v kostelích. Vše proběhne stejně jako loni, podrobnosti připomenu příště.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 10. do 9. 10. 2022

Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy.
 • Ve středu 28. 9. slavíme slavnost sv. Václava, všichni jste srdečně zváni k účasti na bohoslužbách – je státní svátek, většina občanů má volno. Odpoledne proběhne v Kateřinkách farní den: začne ve 14:30 h. pobožností v kostele, od 15:00 h. pak na faře. Stačí vzít něco malého ke kávě. Prosíme vás o pomoc s úklidem v prostorách fary, kde se bude kvůli nízkým teplotám sedět – v pondělí 26. 9. od 9:00 h. ženy a od 16:00 h. muži.
 • Výuka náboženství nakonec začíná v Jaktaři na faře až tento pátek v 14:00 h. Na škole Vrchní v Kateřinkách bude o pátcích, čas podle domluvy dětí s vyučující. Náboženství na škole E. Beneše začne od pondělí 26. září, čas je předběžně domluven na 14:00 h. Přihlášky dostaly děti ve školách. Pokud někomu chybí, ať se na mě obrátí.
 • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. V Kateřinkách se schola začíná vyvíjet. Všichni rádi přijmou další zájemce.
 • Příští neděle je první v měsíci, po mši sv. v Jaktaři proběhne na faře kavárna.
 • Tento týden přijímáme poslední přihlášky na pouť do Křtin, která se uskuteční v sobotu 8. 10. Do příští neděle, prosím, zaplaťte částku 500 Kč. Pokud se někdo odhlásí po příští neděli, musí bohužel ponechat částku jako storno poplatek. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Návrat je plánován okolo 19:00 h.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 9. do 2. 10. 2022

Ohlášky z 25. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na církevní školy.
 • Ve středu 21. 9. v 19:00 h. na jaktařské faře zahájíme první letošní katechezi pro všechny. Srdečně zvu!
 • Od tohoto týdne začíná výuka náboženství v Jaktaři na faře v pátek v 14:00 h. Rovněž v pátek začíná na škole Vrchní v Kateřinkách, čas se upřesní podle přihlášených dětí. Náboženství na škole E. Beneše začne od pondělí 26. září, čas je předběžně domluven na 14:00 h. Přihlášky dostaly děti ve školách. Pokud někomu chybí, ať se na mě obrátí.
 • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. V Kateřinkách se schola začíná vyvíjet. Všichni rádi přijmou další zájemce.
 • Příští neděli proběhne v našich kostelích měsíční sbírka na opravy.
 • Přijměte pozvání na pouť do Křtin u Brna. Proběhne v sobotu 8. 10. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Po poutní mši sv. bude prohlídka místa, možnost oběda, adorace a možnost navštívit zámek v Rájci-Jestřebí. Návrat je plánován okolo 19:00 h. Přihlašuje se v sakristiích; zatím je mnoho volných míst. Cena je 500 Kč.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 9. do 25. 9. 2022

Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na diecézní mzdový a solidární fond.
 • Přijměte pozvání na mimořádné mše sv. v tomto týdnu: Po mnoha letech, ne-li desetiletích, bude mše sv. ve „Švédské“ kapli ve středu 14. 9. na svátek Povýšení sv. Kříže v 18:00 h. za + opavské Přemyslovce, kvůli čemuž byla vlastně postavena. V pátek 16. 9. na svátek sv. Ludmily bude mše sv. v jaktařské církevní škole v 8:30 h. Každý věřící je vítán.
 • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. Velmi rádi mezi sebe přijmou další zájemce.
 • V sobotu 17. září od 9 do 13 h. v areálu fotbalového hřiště v Kylešovicích se uskuteční benefiční Sportovní den pro hospic, plný netradičních disciplín. Výtěžek akce připadne mobilnímu charitnímu hospici Pokojný přístav. Více informací na letáčcích na nástěnce.
 • Příští neděli proběhne v našich kostelích diecézní sbírka na církevní školy.
 • Náboženství se bude v Jaktaři vyučovat na církevní škole. Děti z ostatních škol budou mít výuku na faře v pátky od 14:00 h. V Kateřinkách na škole Vrchní v pátky, čas se upřesní podle přihlášených žáků. Snažíme se rozjet náboženství i na škole E. Beneše. Přihlášky dostanou děti ve školách. Výuka náboženství v obou farnostech začíná až v týdnu od 19. září!
 • Jelikož jsme měli letos pouze jednodenní pouť, chci pozvat všechny farníky na další pouť, tentokrát do Křtin. Proběhne v sobotu 8. 10. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Po poutní mši sv. bude prohlídka místa, možnost oběda, adorace a možnost navštívit zámek v Rájci-Jestřebí. Návrat je plánován okolo 19:00 h. Přihlašuje se v sakristiích. Cena je 500 Kč.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 9. do 18. 9. 2022

Ohlášky z 23. neděle v mezidobí

 • Dnes se v našich farnostech uděluje požehnání žákům a studentům na začátek šk. roku. Připomínám opět, že by si měli vykonat sv. zpověď. Po mši sv. v Jaktaři bude na faře kavárna.
 • Po dlouhotrvající diskuzi s knihovnicí paní Pchálkovou jsme se domluvili, že farní knihovna v Jaktaři ukončí svou činnost pro malý zájem. Knihy byly věnovány spolku u kostela sv. Janů, který je prodává v knižním bazaru, a tak vybírá peníze na opravy chrámu. Tímto děkuji knihovnicím za jejich věrnou službu a veškerý čas a síly, které knihovně obětovaly!
 • Jelikož v sobotu 10. 9. máme závěrečnou zkoušku z kurzu nemocničních kaplanů, první katecheze pro dospělé proběhne až 21. 9. Prosím vás o modlitbu, abychom všichni zkoušky složili, a také, abyste během týdne řešili jen nejnutnější záležitosti a mohl bych se tak soustředit na učení.
 • Příští neděli proběhne v obou farnostech letošní poslední sbírka na diecézní mzdový a solidární fond.
 • Náboženství se bude v Jaktaři vyučovat na církevní škole. Děti z ostatních škol budou mít výuku na faře v pátky od 14:00 h. V Kateřinkách na škole Vrchní v pátky, čas se upřesní podle přihlášených žáků. Snažíme se rozjet náboženství i na škole E. Beneše. Přihlášky dostanou děti ve školách. Výuka náboženství v obou farnostech začíná až v týdnu od 19. září!
 • Jelikož jsme měli letos pouze jednodenní pouť, chci pozvat všechny farníky na další pouť, tentokrát do Křtin. Proběhne v sobotu 8. 10. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Po poutní mši sv. bude prohlídka místa, oběd, adorace a možnost navštívit zámek v Rájci-Jestřebí. Návrat je plánován okolo 19:00 h. Přihlašuje se v sakristiích. Cena je 500 Kč.
 • Zveme mladé lidi ve středoškolském a vysokoškolském věku na úvodní setkání mládeže v 19:00 v pátek 9. 9. na faře u Panny Marie. Kontaktní osobou je Jan Pchálek.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 9. do 11. 9. 2022