Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky z 3. neděle velikonoční

 • Církevní základní škola sv. Ludmily bude mít zápis dětí do 1. třídy 22. a 23. dubna. Více informací naleznete na plakátcích.
 • Tento týden bude probíhat zápis úmyslů výročních a jubilejních mší sv. Od 2. května pak začne zápis všech ostatních úmyslů.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 4. do 25. 4. 2021

Ohlášky z 2. neděle velikonoční

 • Veliké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy kostelů.
 • Tento týden budu čerpat svou dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření nebo pohřeb, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie.
 • Církevní základní škola sv. Ludmily bude mít zápis dětí do 1. třídy 22. a 23. dubna. Více informací naleznete na plakátcích.
 • Příští neděli bude sloužit mše sv. a udělovat novokněžské požehnání P. Bogdan Patrik Rygiel.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 4. do 18. 4. 2021

Ohlášky ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

 • Veliké Pán Bůh zaplať všem, kteří se účastnili bohoslužeb Svatého týdne a Velikonočního třídení. Zvláště děkuji všem, kteří pomáhali s úklidem i výzdobou, s liturgickým zpěvem a všemi dalšími liturgickými činnostmi. Přeji všem farníkům i jejich rodinám požehnané Velikonoce!
 • Veliké Pán Bůh zaplať také jménem těch, kterým pomohou sbírky posledních dní.
 • Ve středu 7. 4. proběhne na jaktařské faře další katecheze pro dospělé v 19:00 h.
 • Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat obvyklé návštěvy nemocných.
 • Stále platí má výzva farníkům k zapojení do modlitby Živého růžence a úklidových skupin v našich farnostech.
 • Příští neděli proběhne měsíční sbírka na potřeby farnosti a opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 4. do 11. 4. 2021

Ohlášky z Květné neděle

 • V sobotu proběhlo předvelikonoční zpovídání. Velmi děkuji o. Janovi za pomoc. Poslední příležitost se vyzpovídat před svátky bude ve středu před večerní mší sv. v Jaktaři. Pokud někdo ze závažných důvodů nestihl sv. zpověď, ať se neváhá individuálně domluvit!
 • Dnešní nedělí vstupujeme do slavení Svatého týdne. Srdečně zvu všechny farníky k účasti na slavnostních bohoslužbách Velikonočního třídení, alespoň on-line formou.
 • Na Zelený čtvrtek bude po mších sv. v každém farním kostele krátká pobožnost v Getsemanech. Sbírka tohoto dne završuje naši postní almužnu. Je tedy určena na pomoc farnostem bývalých farářů našich farností.
 • Velký pátek je dnem přísného postu od masa a újmy (nasycení jednou za den). V tento den se naposledy společně pomodlíme křížovou cestu. Sbírka bude podle pokynů ČBK na pomoc Svaté zemi.
 • Na Bílou sobotu bude v obou farních kostelech adorace v Božím hrobě od 9:00 do 15:00. Velmi prosím úplně všechny farníky, aby se v průběhu dne přišli pomodlit! Na velikonoční vigilii si nezapomeňte s sebou vzít svíčky.
 • Na konci slavnostních mší svatých příští neděli se budou žehnat velikonoční pokrmy. Sbírka této neděle je určena na kněžský seminář.
 • Začalo sčítání lidu, zatím on-line formou. Nezapomeňme tedy uvést, že jsme věřící hlásící se k Římskokatolické církvi.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 3. do 4. 4. 2021