Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní poděkování za dar úrody, za všechnu výzdobu, kterou jste připravili, i měsíční sbírku na opravy našich chrámů!
 • Připomínám, že se dnes koná tradiční pouť na Slezskou Kalvárii v Hradci n. Moravicí. Začátek bude v 14:30 hod. u první kaple.
 • Ve čtvrtek jsme zváni na zahradní slavnost CZŠ sv. Ludmily, která začíná v 15:00 hod.
 • V neděli 19. 9. si budeme v našich farnostech i v celé naší zemi připomínat sv. Ludmilu při příležitosti 1100 let od její mučednické smrti. Na tuto neděli připadá sbírka na církevní školy. Po mších svatých bude v obou farnostech možnost si zakoupit nové knihy s náboženskou tématikou, kalendáře atp. Bude to pro nás „den katolického tisku“.
 • Ohlašuji, že výuka náboženství bude ve farnosti Kateřinky probíhat na škole Vrchní o pátcích. Ve farnosti Jaktař bude v rámci vyučování na církevní škole a pro děti z ostatních škol v pátky v 14:00 hod. na faře. Přihlašujme naše děti do hodin náboženství, které má napomoci jejich křesťanské výchově!
 • Služba nemocničního kaplana je podle nových smluv uzavřených mezi církví a státem spojena se splněním stejnojmenného kurzu. Na Moravě je to dvousemestrální studium na CMTF UP v Olomouci. Výuka bude probíhat co dva týdny v sobotu v čase 9:00–16:15 hod. Z tohoto důvodu bude třeba posunout čas ranní mše sv. v Kateřinkách na 7:00 hod. od 18. 9., kdy je první den této výuky. Prosím ty, kdo mají na soboty přijaté úmysly, aby mi potvrdili, že ponechají úmysl, i když bude mše sv. dřív.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 9. do 19. 9. 2021

Ohlášky z 23. neděle v mezidobí

 • Dnes je první neděle v měsíci. Mění se tedy kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. kavárna a farní knihovna. Na konci mší sv. bude požehnání dětem a studentům do nového školního roku. Pamatujme při této příležitosti i na sv. zpověď!
 • Ve středu 8. 9. zahájíme v 19:00 hod. na jaktařské faře katecheze pro všechny.
 • Příští neděli 12. 9. budeme v obou farnostech děkovat za dar úrody. Budeme rádi, když ozdobíte kostel plody své práce na zahrádce. Domluvit se můžete v sakristii. V tento den se také koná tradiční pouť na Slezskou Kalvárii v Hradci n. Moravicí. Začátek bude v 14:30 hod. u první kaple.
 • Jelikož třetí neděli v měsíci (19. 9.) je vyhlášena sbírka na církevní školy, bude měsíční sbírka na opravy příští neděli 12. 9.
 • Ohlašuji, že výuka náboženství bude ve farnosti Kateřinky probíhat na škole Vrchní. Ve farnosti Jaktař bude v rámci vyučování na církevní škole a pro děti z ostatních škol na faře. Přihlašujme naše děti do hodin náboženství, které má napomoci jejich křesťanské výchově!
 • Ohlašuji, že v sobotu 11. 9. uzavřou na Velehradě církevní sňatek Jindřich Honka, pokřtěný v naší farnosti, a Markéta Pavelková ze Vsetína.
 • Služba nemocničního kaplana je podle nových smluv uzavřených mezi církví a státem spojena se splněním stejnojmenného kurzu. Na Moravě je to dvousemestrální studium na CMTF UP v Olomouci. Výuka bude probíhat co dva týdny v sobotu v čase 9:00–16:15 hod. Z tohoto důvodu bude třeba posunout čas ranní mše sv. v Kateřinkách na 7:00 hod. od 18. 9., kdy je první den této výuky. Prosím ty, kdo mají na soboty přijaté úmysly, aby mi potvrdili, že ponechají úmysl, i když bude mše sv. dřív.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 9. do 12. 9. 2021

Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

 • Ve středu 1. 9. začíná školní rok 2021/2022. Spolu s dětmi z CZŠ sv. Ludmily budeme v Jaktaři prosit o pomoc Ducha sv. do školního roku při mši sv. v 8:30 hod. V tento den bude sloužena pouze tato jedna mše sv. Večer už tedy nebude. Srdečně zveme všechny farníky.
 • V tomto týdnu budou probíhat obvyklé měsíční návštěvy nemocných. Stále je možné nahlásit další zájemce. Buďte apoštoly našich dnů!
 • Příští neděle je první v měsíci. Mění se tedy kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. kavárna a farní knihovna. Jelikož je to první neděle školního roku, bude na závěr obou mší sv. požehnání všem žákům a studentům. Bylo by také skvělé, kdyby děti i dospělí přistoupili při této příležitosti ke sv. zpovědi!
 • Ohlašuji, že výuka náboženství bude ve farnosti Kateřinky probíhat na škole Vrchní. Ve farnosti Jaktař bude v rámci vyučování na církevní škole a pro děti z ostatních škol na faře. Přihlašujme naše děti do hodin náboženství, které má napomoci jejich křesťanské výchově!
 • V termínu od 5. do 12. 9. probíhá v Budapešti eucharistický kongres. Pro zájemce je připravena jednodenní nebo třídenní pouť. Další informace naleznete na plakátku a v sakristii. Také probíhá národní pouť na Tetín ke cti sv. Ludmily v neděli 19. 9. Informace jsou opět na plakátku.
 • 3. dívčí skautský oddíl Opava ohlašuje, že přijímá nové členy. Úvodní schůzka bude ve středu 1. 9. v 16:00 hod. u Skautského domu (Na Nábřeží 4). Podrobnosti jsou na plakátcích a na malých lístečcích k rozebrání.
 • Ohlašuji, že v sobotu 11. 9. ve farním kostele v Kateřinkách si udělí svátost manželství Aleš Štekr a Jana Kyzeková.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 29. 8. do 5. 9. 2021

Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

 • Ve středu 25. 8. v 19:00 h. se uskuteční pastorační schůzka na faře v Jaktaři. Zváni jsou všichni farníci, kteří se jakkoli angažují v pastorační práci ve farnosti.
 • Ve čtvrtek 26. 8. v 9:30 h. bude v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická společná modlitba růžence s dobrovolníky, kteří v domově pomáhají. Podmínky pro možnost účasti jsou stejné jako obvykle. Přijďte podpořit modlitební život našich seniorů!
 • V sobotu 28. 8. v 10:30 h. bude sloužena slavnostní mše sv. ke cti sv. Floriána v kapli ve Vlaštovičkách (Jarkovicích). Po ní bude průvod k hasičské zbrojnici, která bude následně posvěcena. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ohlašuji, že mám volné úmysly na soukromé mše sv., které slavím ve dnech volna a o dovolené. Pokud by někdo měl zájem o úmysl, který nebude veřejně vyhlášen, rád jej přijmu. Vždy je možné se k takto slavené mši sv. připojit duchovně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 22. 8. do 29. 8. 2021

Ohlášky ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

 • Veliké Pán Bůh zaplať za měsíční sbírku na opravy kostelů.
 • Tento týden budu čerpat svou dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
 • Jednota Orel Vás zve na tradiční orelskou pouť na Svatém Hostýně v neděli 22. 8. Odjezd bude 6:45 h. ze zastávky městské dopravy Praskova. Zájemci hlaste se u paní M. Víchové a M. Smolkové. Bližší informace jsou na plakátcích.
 • Ohlašuji, že mám volné úmysly na soukromé mše sv., které slavím ve dnech volna a o dovolené. Pokud by někdo měl zájem o úmysl, který nebude veřejně vyhlášen, rád jej přijmu. Vždy je možné se k takto slavené mši sv. připojit duchovně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 15. 8. do 22. 8. 2021