Slavnost svatých Petra a Pavla – POUŤNÍ mše svatá v Jaktaři. V 15:00 – 1)MALÉ FARNÍ POHOŠTĚNÍ, 2)A JEŠTĚ MENŠÍ ROZLOUČENÍ SE S PŘÁTELI FARNÍKY ((i nefarníky)) NA ORELSKÉM HŘIŠTI V JAKTAŘI.

29.6. pondělí – 17:30 Vlaštovičky – od 17:00 adorace a zpověď

30.6. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

1.7. středa – 17:30 Jaktař

2.7. čtvrtek – 17:30 Milostovice – od 17:00 adorace a zpověď

3.7. pátek – 17:30 Jaktař – svátek sv. Tomáše, apoštola, první pátek, návštěva nemocných

4.7. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Prokopa, opata

5.7. neděle – 7:30 Jaktař!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – slavnost svatých Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa – patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

——————–9:30 Milostovice!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – slavnost svatých Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa – patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, poutní mše svatá v Milostovicích, po mši svaté jako vždy krátké posezení (víno, buchty) před kaplí.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! V PONDĚLÍ 29.6. v 19:00 na faře v kavárně BUDE SCHŮZKA ohledně uspořádání mší svatých – S OTCEM Markem Večerkem ((novým administrátorem farnosti Jaktař)).