Diecézní setkání mládeže v Odrách aneb Není dobré, aby byl člověk sám. Gn 2.18

Téma letního diecézního setkání mládeže v Odrách, které se konalo ve dnech 29.7.–3.8. 2014, přilákalo více než 500 mladých lidí, mezi kterými nechybělo ani naše spolčo z Jaktaře.

Každý den byla sloužena mše svatá. V bohatém programu se našel čas na modlitbu a osobní rozhovor s některým z přítomných kněží či řádových sester.

Organizátoři setkání mysleli také na duchovní vzdělávání nás mladých. Všichni účastníci byli rozděleni do tří skupin podle věku. Každé skupině byl přidělen kněz, který rozebíral dané téma přímo na míru věkové kategorii posluchačů. Po katechezích následovaly „skupinky“ s možností sdělit si své dojmy a navázat nová přátelství.

Oblíbenou částí programu se staly sportovní aktivity. Účastníci setkání si mohli zahrát fotbal, volejbal, badminton, kroket, frisbee, pétanque či baseball. Měli jsme také možnost realizovat se ve výtvarné dílně anebo se účastnit workshopu s názvem Ochutnávka divadelní improvizace.

Ve večerním programu zazněly koncerty různých hudebních uskupení např. Prague Cello Quartet, Sešli jsme se či Paprsky.

Celé setkání se nám moc líbilo, dík patří všem organizátorům, kteří nám diecézní setkání připravili.

Béé!

Bětka Hanušová