Minitábor na Morávce

Prvního dne jsme přijeli s lehkým deštěm. Ubytovali jsme se a zahráli si běhací hru. Po večeři proběhla modlitba a my jsme šli spát.

Dalšího dne ráno svítilo sluníčko. Rozhodli jsme, že si uděláme přípravu na puťák. Každý si naložil do batohu polínka a vyrazili jsme. Naším cílem byl Travný. Na vrcholu jsme pojedli salám, okurku a chleba. Cestou dolů Vojta uklouzl na kamenech a udělal si malý krvavý důlek na koleně. Ránu jsme polili vodou a utřeli jsme ji papírovým kapesníčkem. Bez dalšího zranění všichni dorazili na chatu v pořádku. Večer nás čekala noční hra. Chodili jsme po jednom v lese a plnili různé úkoly. Hra skončila o půlnoci.

Další den dopoledne jsme hráli hru Riskuj. Po obědě přestalo pršet a tak jsem se oblékli do plavek a šli jsme před chatu. Rozdělili jsme se do dvou skupin a házeli jsme po sobě balonky s vodou. Jakmile jsme hru dohráli, to znamená, když jsme už byli všichni dostatečně mokří, vrátili jsme se do chaty. Po zbytek dne jsme hráli společenské hry, při kterých jsme se notně nasmáli.

Poslední den – byl to čtvrtý den – jsme se sbalili a za mírného deště odešli k autům. Déšť nás neopustil po celou cestu až domů.

Štěpán Pchálek