Farní ohlášky – 23. neděle v mezidobí

Pondělí 8.9. – Svátek Narození Panny Marie
Pátek 12.9. – Jména Panny Marie
Sobota 13.9. – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Neděle 14.9. – Svátek Povýšení svatého kříže

Příští neděli je sbírka na církevní školy.

V pondělí bude ve farním kostele večerní mše svatá v 17.30 hod. u příležitosti svátku Narození Panny Marie, proto nebude večerní mše svatá ve Vlaštovičkách.

Ve čtvrtek začne přímluvná modlitba od 19.00–20.00 hod., a poté budu k dispozici na zpověď nebo duchovní rozhovor.

Sobotní mše svatá je v 18.00 hod. v Milostovicích.

Výuka náboženství – rozvrh hodin

Čtvrtek: 14.00–14.45 hod. pro 4.–5. třídu; 1.–2. třída
15.00–15.45 hod. pro 6.–7. třídu
Pátek: 14.30–15.15 hod. pro 3. třídu

Od příští neděle budeme mít možnost zakoupit si knihy v našem kostele (kalendáře, atd.)

Biřmovanci budou mít první setkání v sobotu 20. září v 19.00 hod. na faře.