Farní ohlášky – 22. neděle v mezidobí

Středa – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Pátek – První pátek
Sobota – Památka PM
Neděle – 23. neděle v mezidobí

Vstupujeme do nového školního roku 2014/2015. V pondělí bude mít církevní škola mši sv. v 8.30 hod. na zahájení školního roku ve farním kostele.

Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné. Prosím všechny farníky, aby oslovili nemocné lidi, zda-li by nechtěli přijímat svátosti a dodatečně mi je nahlásili.

Pátek je první v měsíci, takže všechny farníky zveme na společnou řízenou adoraci po mši svaté. Také bude příležitost ke svátosti smíření od 16.30 hod.

Mariánská sobota: V sobotu bude mše svatá v 7.00 hod. ve farním kostele na úmysly, které vkládáte do košíku u PM a zvláště budeme při mši svaté myslet na žáky, studenty a učitele a také budeme prosit o posilu pro pronásledované křesťany.

Sobotní mše svatá je v 18.00 hod. ve Vlaštovičkách.

Dožínková mše svatá: Příští neděli při mši svaté v 9.30 hod. budeme přinášet dary z úrody a děkovat Pánu Bohu za hojnost úrody.

Výuka náboženství: Prosím, rodiče, aby odevzdali přihlášky do náboženství v zákristii. Příští neděli bychom se domluvili ohledně času, kdy budou probíhat vyučovací hodiny, učit se bude ve čtvrtek a v pátek na faře.

Předběžný rozvrh:
Čtvrtek: 13.30–14.15 hod. pro 4.–5. třídu; 14.30 – 15.15 hod. pro 6.–7. a 1.–2. třídu; 15.30–16.15 hod. pro 8.–9. třídu;
Pátek: 14.30–15.15 hod. pro 3. třídu

Ministrantská schůzka: V neděli po mši svaté v 9.30 hod. bude první ministrantská schůzka na faře.