Misijní neděle

19. října jsme při mši svaté slavili misijní neděli. Děti přinášely v průvodu k oltáři různorodé věci: hračky, lékárničku, sešit a tužku, kladívko, model domu, kukuřici a rýži… Všichni jsme společně v přímluvách prosili o požehnání pro ty, kteří mají nedostatek základních životních potřeb. Proběhla také sbírka na misie a to třemi způsoby: zakoupením kalendáře, zakoupením tzv. misijního koláče a příspěvkem přímo do kasičky. Díky všem, kteří se sbírky zúčastnili.