29. neděle v mezidobí – MISIJNÍ

Středa 22.10. – Památka sv. Jana Pavla II., papeže
Neděle 26.10. – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

• Dnes je sbírka na misie
• Dnes je misijní neděle, takže se bude prodávat misijní koláč a také v zákristii si můžete zakoupit misijní kalendář.

• V pondělí ve Vlaštovičkách od 17.00 – 18.00 hod. bude možnost adorace před NS a také sv. smíření.
• Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení CHO Vás všechny srdečně zve na besedu
s generálním vikářem Mons. Martinem Davidem a otcem ThDr. Danielem Víchou na téma „CÍRKEVNÍ RESTITUCE, ANO, ČI NE?“
Beseda se uskuteční v úterý 21. října 2014 v 16 hodin v prvním poschodí pastoračního střediska minoritského kláštera.
• Ve čtvrtek v Milostovicích od 17.00 – 18.00 hod. bude možnost adorace před NS a také sv. smíření.
• Ve čtvrtek bude PŘÍMLUVNÁ MODLITBA v kostele od 19.00 – 20.00, poté možnost sv. smíření.
• Sobotní mše svatá je v 18:00 hod. ve Milostovicích.
• Příští neděli je změna času ze soboty na neděli (ze 3.00 – na 2.00 hod.) Budeme o hodinu déle spát.