Archiv rubriky: Farní společenství

Ministrantské soustředění ve Skorošicích

Letošní soustředění kateřinských ministrantů se konalo v obci Skorošice v malebném prostředí Krkonošsko-jesenického (Sudetského) podhůří. Obklopení přírodou a absolutně bez signálu a wifi se tak mohli chlapci plně věnovat duchovnímu rozvoji. Probíhaly přednášky na téma rozjímavého růžence a rozbor biblických textů a zamyšlení se nad nimi. Samozřejmě nechyběla ani menší túra malebnou krajinou a další společenské vyžití. Toto soustředění si především klade za cíl, stmelit ministrantský kolektiv, který je zasazen do přátelského prostředí. Bohužel, se letos nemohl zúčastnit o. Marek z rodinných důvodů.

Několik fotek z příměstského tábora

Farní tábor probíhal ve dnech 1. – 5. 8. 2022 a tentokrát se 17 dětí vydávalo po stopách sv. Františka. Každý den ráno se všichni něco dozvěděli z jeho života a po ranním požehnání v kapli začínali plnit úkoly, poznávat své kamarády a také si společně hrát a něco pěkného vytvářet. Všechny děti si tábor moc užily. Marie Černá, foto: Magdaléna Černá

Mimořádný misijní říjen 2019

Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože "z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…" (Papež František, Evangelii Gaudium)

Papež František si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc, Naše farnost se k jeho přání ráda přidává. Po každé mši svaté se proto společně pomodlíme modlitbu k tomu přímo určenou a to pod vedením našeho kněze Miroslava.

Modlitbu naleznete ve formě kartiček v kostele (na lavicích).

Další podrobnosti k mimořádnému misijnímu říjnu (včetně možnosti stáhnout doprovodnou aplikaci do tzv. chytrých telefonů) naleznete na https://www.missio.cz/mimoradny-misijni-rijen-2019/. Vřele doporučuji krásná videa na webových stránkách v odkazu. Stručné informace budou také na nástěnkách v našich kostelích.