Akademie na téma Odpuštění

S mírným zpožděním vám, milí návštěvníci tohoto webu, chci zprostředkovat návštěvu Akademie farnosti Kravaře, která proběhla 30. 11. 2014 v odpoledních hodinách ve farní stodole.

Přednášku na téma Odpuštění měla Katka Lachmanová (zajisté mi odpustí, že jsem vynechal její tituly). Převyprávět bych ji nesvedl, ani to není účelem mého příspěvku. Vzhledem k erudovanosti to však byla kupa velmi podnětných informací, jak lze nahlížet na odpuštění jako na část bytí křesťana v dnešním světě. A to jak z pohledu světců z dávné minulosti – jako např. Silván z Athosu, tak i současných osob – třeba Immaculée Ilibagiza – kniha Odpustila jsem (které předchází publikace Přežila jsem).

Jistě zajímavý počin nového kravařského faráře Daniela je dobrým povzbuzením při naší snaze kráčet čím dál tím lépe ke Kristu. Osob se sešlo vcelku dost (odhadem tak kolem 80) a na závěr přijeli také zaměstnanci karmelitánského obchůdku s několika bednami knih, mezi nimiž byly jak tituly výše zmíněné, tak i Komiksová bible (vhodný to dárek pod stromeček).

Všem, kdo nechtějí na své cestě stát, podobné aktivity vřele doporučuji. Následnou Akademii slíbil pan děkan v dalším měsíci a dohledat ji lze na webu kravařské farnosti www.farnostkravare.cz