Rozpis svátosti smíření Vánoce 2014

  • 15. prosince – Vlaštovičky-Jarkovice kaple – 17:00–18:00
  • 17. prosince – farní kostel PaP Jaktař – 17:00–17:30; 18:00–18:30
  • 18. prosince – Milostovice kaple – 17:00–18:00
  • 19. prosince – farní kostel PaP Jaktař – 17:00–17:30; 18:00–18:30
  • 21. prosince – farní kostel PaP Jaktař – 6:45–7:15; 8:15–9:30; 10:30–11:00

V ostatních dnech se zpovídá vždy půl hodiny před každou mší svatou.