2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Pondělí 8.12. – Slavnost PM, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Sobota 13.12. – Památka sv. Lucie, mučednice a panny
Neděle 14.12. – 3. adventní neděle – radostná

• V pondělí bude mše svatá ve farním kostele v 17.30 hod., neboť je Slavnost PM, počaté bez poskvrny dědičného hříchu.
• Ve středu výjimečné bude večerní mše svatá v 18.00 hod.

• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: Tajemství Božího utrpení.
• Ranní rorátní mše svaté jsou zaměřené pro děti a budou vždy ve čtvrtek (5. 12.) od 6.30 hod. a v sobotu od 7.00 hod. se snídaní na faře.
• Sobotní večerní mše svatá bude ve Vlaštovičkách v 18.00 hod. Setkání biřmovanců bude v 19.00 hod. na faře.