Farní vánoční posezení o svátku sv. Rodiny

Jak se slaví Vánoce v naší farní rodině? Stalo se tradicí, že o svátku sv. Rodiny se scházíme jako FARNÍ JAKTAŘSKÁ RODINA, abychom si společně zazpívali koledy a prožili spolu krásné odpoledne. Mladší generace si připravila divadelní představení a schola nám zazpívala pár písní a tím nás rozezpívala, abychom se i my připojili k radostnému zpěvu koled. A máme důvod, protože se nám narodil spasitel Kristus Pán.