SVÁTEK SV. RODINY

Pondělí 29.12. – 5. den v oktávu Narození Páně
Úterý – 6. den v oktávu Narození Páně
Středa – 7. den v oktávu Narození Páně – SILVESTR
Čtvrtek – Slavnost PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ
Pátek – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Sobota – Nejsvětějšího jména Ježíš
Neděle 4.1. – 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

• Příští neděli bude výměna růžencových lístků.
• V pondělí bude ráno mše svatá v 7.00 hod. v Jarkovicích.
• Ve středu je poslední den v roce (Silvestr) mše svatá bude v 16.30 hod. na poděkování za uplynulý rok 2014 s prosbou o požehnání do nového roku. Budou se číst statistiky za rok 2014.

• Ve čtvrtek na nový rok budou mše svaté jako v neděli 7.15; 9.30 hod.
• Ve čtvrtek a vpátek nebudu navštěvovat nemocné, až o týden později.
• V pátek je první pátek v měsíci po večerní mši svaté bude adorace.
• V sobotu o první sobotě bude ráno mše svatá v 7.00 hod. na úmysly farníků.
• Sobotní večerní mše svatá bude ve Milostovicích v 18.00 hod.
• V n eděli při mši svaté v 9.30 hod. bude obnova manželských závazku pro manželské páry. A poté jste srdečně zváni na VÁNOČNÍ POSEZENÍ do kulturního sálu v Milostovicích v 14.30 hod., kde si společně můžeme zazpívat koledy, prosím všechny, kdy mohli vzít trochu cukroví.

• Tříkrálová sbírka:

Ve dnech od 1. do 13. ledna proběhne na Opavsku již Tříkrálová sbírka, která je určena:
- na pořízení auta, které bude rozvážet kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené a seniory
- zakoupení potřebného zdravotního materiálu pro mobilní hospic Pokojný přístav
- rekonstrukci prostorů pro rozšíření služeb pro hendikepované klienty
- a na provoz mateřského centra Neškola.

Hledáme tříkrálové koledníky
Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností, hledáme tříkrálové koledníky (děti i dospělí)
Kdo je ochoten podpořit dobrou věc a stát se koledníkem, kontakt na koho se obrátit najdete na web. stránkách Charity Opava
Všichni zájemci budou srdečně vítáni.
Koledníci mají také možnost se zúčastnit soutěže o chytrý mobilní tel.

V pondělí 5. ledna v 15 hod. zveme všechny, nejen děti na již sedmý ročník Tříkrálového průvodu, spojený s požehnáním koledníčků, který se uskuteční v pondělí 5. ledna 2015 v 15,00 hod. v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí. Průvod bude zakončen na Horním náměstí divadelním představením. Bude pěkné, když děti přijdou již v kostýmech. Akce proběhne i za nepříznivého počasí v omezeném rozsahu.

I letos se Tříkrálová sbírka neobejde bez soutěže pro děti. Tentokrát se bude jednat o soutěž s názvem „O nejkrásnější kometu“
veškeré podrobnosti k soutěžím naleznete na web. stránkách Charity Opava.
Pro koledníky je připravena odměna ve formě filmové pohádky, bruslení, Sluníčkového odpoledne a možnosti vyhrát mobilní tel.