Roráty v našem kostele

V adventu jsme se setkávali na ranních bohoslužbách. Všude kolem byla tma. Pouze ve světle svíček, jsme průvodem přešli ze zadní části kostela do lavic. Každý den rorát nám otec Petr představil jednu hvězdu – neboli jednoho svatého. Tak zase za rok…