2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

Středa – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
Pátek – první pátek
Neděle – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

  • Ve středu je slavnost Zjevení Páně (třech králů) mše svatá bude v 17.30 hod. a bude se žehnat kadidlo, křída, zlato, voda. Můžete si přinést k požehnání tyto věci.
    • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
    • Ve čtvrtek bude výuka katechismu na faře.
    • V pátek po večerní mši svaté bude společná adorace před NS (jako na první pátek).
    • Příští neděle je druhá v měsíci, takže zveme do farní knihovny a kavárny po prvé v tomto roce.

  • Zveme všechny, nejen děti na Tříkrálový průvod, spojený s požehnáním koledníčků, který se uskuteční v úterý 5. ledna 2016 v 15,00 hod. v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí. Průvod bude zakončen na Horním náměstí divadelním představením. Bude pěkné, když děti přijdou již v kostýmech. Akce proběhne i za nepříznivého počasí v omezeném rozsahu.