SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Neděle – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve středu po mši svaté bude setkání s EKONOMICKOU RADOU v 18.15 hod.
  • Ve čtvrtek budu HOVORY O VÍŘE na faře v 18:45 hod. Téma: Milosrdenství a Nejsvětější Trojice
  • V sobotu bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA na faře v 9.15 hod.
  • Zápis do první třídy se v naší škole uskuteční v těchto dnech: v Opavě Jaktaři v pátek 15. ledna od 14 do 18 hodin a v sobotu 16. ledna od 8 do 11 hodin.