5. POSTNÍ NEDĚLE

Sobota - SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PM
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

  • V pátek budeme rozjímat nad 6 skutkem duchovního milosrdenství: TRPĚLIVĚ SNÁŠET OBTÍŽE.
  • Tento pátek povedou křížovou cestu MINISTRANTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.
  • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
  • V sobotu bude mše svatá v 17.30 hod. ze SLAVNOSTI SV. JOSEFA.
  • Příští neděli na KVĚTNOU NEDĚLI bude mše svaté v 9.00 hod. Prosím, přineste si kočičky (palmové ratolesti). Křížová cesta, už nebude.